Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01097/2018
Első irat érkezett: 06/29/2018
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/16/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az illetékes közigazgatási hatóság telekadó megfizetésére kötelezte. A közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérte a bíróságon, amelynek során a keresetlevelet papír alapon nyújtotta be. A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasította, mivel az indítványozó beadványát nem elektronikus úton terjesztette elő. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.185/2017/5. számú végzése, Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1097_0_2018-indítvány_anonim.pdfIV_1097_0_2018-indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 1.Kpkf.50.013/2018/3 of the Pécs Regional Court (submission of the statement of claim in electronic form)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.