Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00995/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01720/2014,
.
Első irat érkezett: 04/09/2015
.
Az ügy tárgya: a a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, valamint a 2014. évi XL. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, elszámolás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/20/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzintézet - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény)7. § (7) bekezdése k) pontja, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 5. § (2)-(3) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése és a 6. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó előadja, hogy a sérelmezett rendelkezéssel bevezetésre kerülő érdemi korlátozó szabályokat (pl. perújítás kizártsága, túlfizetés jogi minősítése, az elévülés szabályainak, valamint a jogerős ítéletek jogerejének részleges figyelmen kívül hagyása) a törvény hatályba lépésekor folyamatban levő, illetve adott esetben a már lezárult perek vonatkozásában is figyelembe kell venni. Az indítványozó álláspontja szerint ez sérti az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát azáltal, hogy a Törvény hatálya alá tartozó felek eljárási jogait korlátozó rendelkezést a Törvény hatályba lépése előtt indult peres eljárásokban is alkalmazni kell. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződeire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 7. § (7) bekezdése k) pontja, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 5. § (2)-(3) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése és a 6. § (6) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_995_0_2015_inditvany.pdfIV_995_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .