Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00149/2023
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/00362/2023, IV/00364/2023, IV/00366/2023,
.
Első irat érkezett: 01/19/2023
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.069/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a szerinti - alkotmányjogi panaszában a Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.069/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó kéri a támadott végzés végrehajtásának felfüggesztését is.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügy kérelmezettje (a továbbiakban: indítványozó) és kérelmezője között korábban fennálló házasság felbontásáról rendelkezett és járulékos kérdéseiről rendelkezett az elsőfokú bíróság, valamint a Fővárosi Törvényszék jogerős, 54.Pf.631.256/2022/14. számú ítéletével megváltoztatta az elsőfokú végzést és ideiglenes intézkedéssel szabályozta a közös gyermek és a kérelmező apa kapcsolattartását. A kérelmező apa kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelmet nyújtott be elmaradt kapcsolattartás végrehajtása okán. A Budakörnyéki Járásbíróság 20.Pk.50.407/2022. számú végzésével megállapította, hogy az indítványozó megszegte a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat; és elrendelte a 2022. július 15. napja 16 órától és 2022. július 18. napja 8 óra között elmaradt folyamatos kapcsolattartás végrehajtását, emellett a kérelmező ügyvédi munkadíjának és az eljárási illeték megfizetésére kötelezte az indítványozót. A felek fellebbezései nyomán eljáró másodfokú bíróság azzal a pontosítással hagyta helyben az elsőfokú bíróság végzését, hogy az elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi folyamatos kapcsolattartással nem érintett hétvégén szükséges biztosítania az indítványozónak, végső határidőként 2023. január 15. napját megjelölve. A bíróság rögzítette, hogy a kapcsolattartásra vonatkozó jogerős határozat ugyan rendelkezett a nyári iskolai szünettel összefüggően arról, hogy a kérelmezőt arra az időszakra folyamatos kapcsolattartás nem illeti meg, ugyanakkor ez nem vonatkozott a 2022. évi nyári szünetre.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróság a támadott végzésben olyan nyári szüneti kapcsolattartásról rendelkezett, amelyet a kapcsolattartást szabályozó bírósági határozat nem tartalmazott, ezáltal sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga. Azáltal is sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, mert a bíróság nem folytatott le teljeskörű bizonyítást és nem tárta fel maradéktalanul a kiskorú gyermek érdekeit. Sérelmezi az indítványozó továbbá, hogy az elrendelt kapcsolattartások pótlása aránytalan terhet jelentenek, nem szolgálják a kiskorú gyermek érdekeit; ami a családhoz való jog kiüresedéséhez és az emberi méltóság sérelméhez vezet. .
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.069/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_149_0_2023_indítvány_anonim.pdfIV_149_0_2023_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_149_2023.pdfSz_IV_149_2023.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. 1.Pkf.52.069/2022/3 of the Budapest Environs Regional Court (enforcement of keeping contacts)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.