Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01329/2019
Első irat érkezett: 08/12/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/22/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 28.Bv.461/2017/19. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott be kártalanítás iránti kérelmet fogvatartásának 2013 január 241. és 2015. december 20 napja közötti időtartamra. 2015. december 21-én panaszt nyújtott be az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) is, kérelmét az EJEB nyilvántartásba vette. Az indítványozó kártalanítási kérelmét az elsőfokú bíróság a 2015. április 29. előtti fogvatartási időre érdemi vizsgálat nélkül, a 2015. április 30-át követő időszakra elutasította. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó a kártalanítási igényét a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény  (Bv.tv.) 436. § (11) bekezdése szerinti igényérvényesítési határidő szerint nyújtotta be, ezért annak elbírálására a Bv.tv.436. § (10) bekezdés b pontja alkalmazandó. Ugyanakkor a bíró az elhelyezési körülmények vizsgálatakor a Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdését alkalmazta, és megállapította, hogy az indítványozó nem jogosult a kártalanításra. Az indítványozó fellebbezését a másodfokú bíróság elutasította, az elsőfok végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint az eljáró bíróságok nem a visszaható jogalkalmazás tilalmával és a jogalkotói szándékkal összhangban értelmezték a Bv.tv-t, valamint tényállás-tisztázási és indokolási kötelezettségüknek sem tettek eleget, ezáltal kiüresítették a tisztességes eljáráshoz való jogát. A döntések során az indítványozó emberi méltóságát is sérti azáltal, hogy a III. cikk szerinti kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmának a Magyar Állam általi be nem tartását kompenzáló eljárás alapjogsérelmét nem orvosolta..
.
Támadott jogi aktus:
  a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 28.Bv.461/2017/19. számú végzése, valamint a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1329_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1329_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .