Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00867/2022
Első irat érkezett: 03/31/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszukban a Szentesi Járásbíróság 1.P.20.163/2018/55. számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 4.Pf.21.354/2020/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.
Az alkotmányjogi panasszal támadott bírói döntéseket a bíróság az Indítványozó 1. mint adós és az Indítványozó 2. mint zálogkötelezett által végrehajtás megszüntetése iránt indított perben hozta. Az ügy előzménye, hogy Indítványozó 1. svájci frank alapú kölcsönszerződést kötött egy pénzintézettel, amelynek biztosítására az Indítványozó 2. jogelődjével kötött jelzálogszerződés szolgált. A pénzintézet a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó szabályok alkalmazásával 2015-ben elszámolt Indítványozó 1-gyel, és a kölcsöntartozást forintra váltotta. Az indítványozók ezt követően elálltak a kölcsönszerződéstől arra hivatkozva, hogy a forintosított kölcsönszerződés lényeges jogos érdekeiket sérti. Az elállást a pénzintézet nem fogadta el, és a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta, majd - záradék útján - végrehajtást indított az indítványozó adós és a zálogkötelezett ellen. Az indítványozók e végrehajtás megszüntetése iránt keresetet terjesztettek elő, elsődlegesen azon az alapon, hogy a kölcsönszerződés nem jött létre, mert az abban foglalt befektetési jogviszonyra nézve a felek között nem volt konszenzus, másodlagosan a megállapodás érvénytelenségére, harmadlagosan az elállás jogszerűségére, negyedlegesen pedig a végrehajtási záradék jogszerűtlenségére hivatkoztak. A bíróság a keresetet első és másodfokon elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint pervesztességükhöz a bíróság önkényes mérlegelése vezetett, és a bírósági eljárással összefüggésben a tisztességes bírósági eljáráshoz való joguk, az érdemi és hatékony jogorvoslathoz való joguk és tulajdonhoz való joguk megsértését állítják, valamint arra hivatkoznak, hogy a bírósági eljárás nem biztosította fogyasztói jogaikat és a törvény előtti egyenlőségüket, emellett a hátrányos megkülönböztetés tilalmába is ütközött..
.
Támadott jogi aktus:
  A Szentesi Járásbíróság 1.P.20.163/2018/55. számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 4.Pf.21.354/2020/5. számú ítélete, a Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_867_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_867_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .