Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01497/2022
Első irat érkezett: 06/28/2022
.
Az ügy tárgya: A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.057/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.057/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó - az alapper alperese - gépjármű vásárláshoz svájci frank alapú hitel céljából kölcsönszerződést kötött a felperes jogelődjével. Az alapper felperesének jogelődje a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt a hiteleszeződést felmondta, amelyről az indítványozót szabályszerűen értesítette, egyúttal felszólította a teljes tartozás meghatározott időpontig történő megfizetésére. Mivel az indítványozó továbbra sem teljesített, az alapper felperese fizetési meghagyás kibocsátás kérte, amely az indítványozó ellentmondása folytán perré alakult. Az alapper felperese a kölcsöntartozás és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót. Az elsőfokú bíróság kötelezte az indítványozót a felperes által kért összeg megfizetésére. Az elsőfokú ítélettel szemben az indítványozó fellebbezett, amely fellebbezést a másodfokú bíróság nem talált alaposnak, ezért az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint tartozásának összege a vonatkozó jogszabályok, az Alkotmánybírósági gyakorlat és a Kúria 4/2021. PJE határozatának figyelmen kívül hagyásával került meghatározásra. Az indítványozó szerint sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljárához való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
  Komlói Járásbíróság 2.P.20.032/2021/25. számú ítélete, Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.057/2022/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1497_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1497_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .