Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00504/2018
Első irat érkezett: 03/21/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő, végzés kézbesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 28. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése, továbbá a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 121. §-a, 122. §-a és 123. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság meghallgatás nélküli eljárásban hozott végzésével megállapította az indítványozó szabálysértési felelősségét, ezért vele szemben pénzbírságot szabott ki. Az indítványozó tárgyalás kérését kérte, mely során a bíróság végzésben ismételten megállapította a szabálysértés elkövetését. Az indítványozó a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy a jogorvoslati kérelme ügyében igénybe veszi a 8 napos fellebbezési határidőt, melynek kezdő napja a végzés kihirdetését követő nap. A végzést a tárgyaláson a bíró az indítványozó kérése ellenére nem adta át, ezért kézbesítést kért a bíróságtól. A tárgyalási jegyzőkönyvet emailen elküldték részére, azonban a részletes indokolással ellátott végzést csak jóval a 8 napos fellebbezési határidőn túl kapta meg. Az indítványozónak nem volt lehetősége megismerni az elsőfokú döntés indokait, így saját fellebbezését is ennek hiányában kellett benyújtania, ezzel álláspontja szerint a bírói döntés és a Szabstv. vonatkozó rendelkezései megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz, és a (7) bekezdésben foglat jogorvoslathoz való alapjogát.
Az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése értelmében alapvető jog más alapvető jog érvényesülése érdekében a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan korlátozható. Jelen esetben a jog korlátozása alkalmas volt a cél elérésére - a határidő betartására - azonban nem volt feltétlenül szükséges. Az indítványozó álláspontja szerint ugyanis a hézagos törvényi szabályozás ellenére a másodfokú bíróságnak észlelnie kellett volna, hogy elmaradt az elsőfokú döntés kézbesítése, és fel kellett volna hívnia az indítványozót a fellebbezés kiegészítésére. A másodfokú bíróság azonban az indítványozó fellebbezési indokai ismeretének hiányában hozta meg döntését, melyben hatályában tartotta az elsőfokú bíróság határozatát..
.
Indítványozó:
  Lengyel Péter
Támadott jogi aktus:
  a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.) 121. §-a, 122. §-a és 123. §-a
  Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.Sze.20.801/2017/6. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_504_0_2018_indítvány. anonim.pdfIV_504_0_2018_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a Fővárosi Törvényszék támadott végzése
  alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
  alkotmányjogi panaszt. Az eljárás alapjául szolgáló üggyel kapcsolatban az
  indítványozó előadta, hogy szabálysértési ügyében tartott tárgyaláson úgy
  nyilatkozott, hogy a jogorvoslati kérelme ügyében igénybe veszi a 8 napos
  fellebbezési határidőt. A végzést a tárgyaláson a bíró az indítványozó kérése
  ellenére nem adta át, ezért kézbesítést kért a bíróságtól. A tárgyalási
  jegyzőkönyvet e-mailen elküldték részére, azonban a részletes indokolással
  ellátott végzést csak jóval a 8 napos fellebbezési határidőn túl kapta meg. Az
  indítványozónak nem volt lehetősége megismerni az elsőfokú döntés indokait, így
  saját fellebbezését is ennek hiányában kellett benyújtania, ezzel álláspontja
  szerint a bírói döntés és a szabálysértési törvény vonatkozó rendelkezései
  megsértették a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való alapjogát. A
  másodfokú bíróság így az indítványozó fellebbezési indokai ismeretének
  hiányában hozta meg döntését, amelyben hatályában fenntartotta az elsőfokú
  bíróság határozatát. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az indítványozónak
  az elsőfokú határozat elleni fellebbezéssel és annak elbírálásával kapcsolatos
  alkotmányos sérelmei nem az ügyben eljáró bíróságok kézbesítéssel összefüggő
  jogalkalmazásából erednek, hanem abból, hogy a szabálysértési törvény
  szabályozási hiánya következtében alaptörvény-ellenes helyzet állt fenn. Mivel
  az indítványozó által felvetett alkotmánysértő gyakorlat nem az alkotmányjogi
  panasszal támadott bírósági döntésből, hanem az eljárás idején hatályban volt
  jogszabályi rendelkezésekből fakadt, az Alaptörvényben foglalt tisztességes
  eljáráshoz való jog sérelme az indítványban felhívott érvek alapján nem volt
  megállapítható. Az Alkotmánybíróság a vonatkozó szabályozás alaptörvény-
  ellenességét már a 18/2020. (VII. 21.) AB határozatában megállapította,
  felhívva az Országgyűlést a szabályozás Alaptörvénnyel összhangban álló
  megváltoztatására. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt
  elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.23 10:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_504_2018.pdfSz_IV_504_2018.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 20.Szef.65/2017/2 of the Budapest-Capital Regional Court and certain provisions of the Act II of 2012 on Offences, the Procedure in Relation to Offences and the Offence Record System (deadline for appeal, service of ruling)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .