Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02299/2021
Első irat érkezett: 06/07/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó lapkiadó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszban a Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló személyiségi jogi pert két magánszemély indította az indítványozó által kiadott internetes sajtótermékben megjelent publicisztikában szereplő egyes kifejezésekkel összefüggésben, a magyar nemzet közösségének megsértése miatt, e közösséghez tartozó személyként. Az elsőfokú bíróság megállapította a személyiségi jogsértést, kifejtve, hogy a cikk szerzője a kormányzattal szemben megfogalmazott sértő hangvételű kritikáját a magyar nemzet közösségének egészére kivetítette azzal, hogy a magyar nemzet közösségét sértő, megbélyegző kifejezéseket alkalmazott, és bár a cikk címe és lényegi mondanivalója a közéleti közbeszéd kritikája is lehetett, ezt az átlagolvasó nem ismerhette fel. Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a felperesek keresetét elutasította, megállapítva, hogy a sérelmezett kifejezések valójában a politikai közbeszéd hívószavainak felelnek meg, és a szerző e közléseket nem a magyarok közössége ellen címezte, hanem a cikkben a hatalom kommunikációját bírálta. A közösség elleni támadás hiányában a másodfokú bíróság szerint a felperesek emberi méltóságának a sérelme a közösség méltóságának sérelmén keresztül nem volt megállapítható. A Kúria a felülvizsgálati eljárást lezáró ítéletében a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó a Kúria ítéletének alaptörvény-ellenességét állítja, mivel az megsértette az Alaptörvény IX. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt véleménynyilvánításhoz való jogot és a sajtó szabadságát. Indokolásában arra hivatkozik, hogy a perben sérelmezett tartalom közvetlenül kapcsolódott a közéleti vita lényegéhez, a sértőnek talált kifejezések használata nem volt öncélú, így a véleménynyilvánítás korlátozásának nincs alkotmányos alapja. Álláspontja szerint a Kúria elmulasztotta az Alkotmánybíróság gyakorlatában kialakított szempontok értékelését, a szöveg összefüggéseinek, megjelenési helyének, a közéleti vitához tartozás indokoltságának és öncélúságának részletes vizsgálatát, és az összefüggéseiből kiragadott kifejezéseket formálisan vizsgálva, a tartalomsemlegesség elvét félretéve aránytalanul korlátozta a véleménynyilvánítás szabadságát, és ezen keresztül a sajtó sokszínűségét..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2299_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_2299_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.11.09 14:00:00 3. öttagú tanács
  2023.04.18 10:00:00 Teljes ülés
  2023.06.20 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.IV.20.199/2020/7 of the Curia (violation of personality right related to belonging to a community)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .