Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00774/2019
Első irat érkezett: 05/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Fővárosi Ítélőtábla 29.Gf.40.409/2015/10. számú ítéletére és a Fővárosi Törvényszék 7.G.44.740/2014/10. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó által vezetett konzorcium egy tárgyalásos közbeszerzési eljárásra közzétett részvételi felhíváson indult, ahol az ajánlatkérő önkormányzat az indítványozó pályázatát összeférhetetlenségre hivatkozással érvénytelenítette és az indítványozót kizárta a pályázatból. Az indítványozó az ajánlatkérő döntését a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt megtámadta, amely kérelmet a Döntő Bizottság elutasított. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen nyújtott be keresetet az indítványozó az elsőfokú bíróságon. A Fővárosi Bíróság a támadott ítéletével a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta. A Kúria a támadott ítéletével a felülvizsgálati eljárás felfüggesztése iránti kérelmek elutasítása mellett, az újabb előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése iránti kérelmet elutasítva, a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírósági ítéletek megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseiben foglalt tisztességes eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz fűződő jogát, továbbá ezzel összefüggésben a 28. cikkben meghatározott, jogértelmezéssel és az indokolással összefüggő jogelvek sérelmét is elkövették, figyelemmel az Egyezmény 6. cikk és 23. cikk rendelkezéseire..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 29.Gf.40.409/2015/10. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 7.G.44.740/2014/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_774_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_774_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .