Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01619/2020
Első irat érkezett: 09/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-torony)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók kártérítés megfizetése iránti keresetet terjesztettek elő egy mobil szolgáltató ellen, mert a szolgáltató által felépített mobilátjátszó-torony szükségtelen zavarásból fakadó értékcsökkenést eredményezett ingatlanjaik forgalmi értékében.
Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott, és az alperest kártérítés megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a torony létesítésével összefüggő kereseti kérelem tekintetében az alperesi elévülési kifogást elfogadva a keresetet elutasította, míg a torony működésével összefüggésben helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A jogerős ítélet megerősítette azt a bírói gyakorlatot, hogy a torony működésével összefüggő kár bekövetkezte és az elévülés kezdő időpontja a használatbavételi engedély kiadásához kötött. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet a felperesek keresetét elutasító rendelkezés tekintetében hatályában fenntartotta, míg a torony működésével összefüggésben okozott kártérítés tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatva a keresetet elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogalkalmazás egységének követelményét, mert a Kúria jogszerű indokolás nélkül, a saját maga által kialakított gyakorlattal ellentétesen járt el, és önkényesen alkalmazta illetve értelmezte az elévülésre vonatkozó jogszabályokat. Az indítványozó szerint a Kúria indokolási kötelezettségének nem tett eleget, ezáltal is megértette az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1619_2_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_1619_2_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .