Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00215/2019
Első irat érkezett: 01/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók - jogi képviselőjük útján - keresetet nyújtottak be elmaradt illetmény kamataival történő megfizetése iránt. A keresetlevélben kérték a tárgyalás esetleges távollétben való megtartását. Az első tárgyaláson az indítványozók megjelentek, azonban a bíróság a Pp. 227. § (3) bekezdésére való hivatkozással az eljárást megszüntette, mivel azon a jogi képviselő nem jelent meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a tisztességes eljáráshoz és a jogorvolathoz való joguk, mert a bíróság nem tájékoztatta őket megfelelően, az alkalmazott jogszabály bírósági értelmezése is jogszerűtlen..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdés
  Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése
  Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.69/2018/14. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_215_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_215_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány3_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány3_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány2_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány2_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_215_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .