Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00035/2021
Első irat érkezett: 01/08/2021
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vadkár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú ítélete és a Váci Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonát képező gépkocsi oldalának szaladt egy szarvas a 2108-as műúton. A szarvas a gépjármű karosszériáját jelentős mértékben megrongálta. A kárszakértői vélemény kézhezvételét követően az indítványozó, mint felperes a kárának megtérítését keresettel kérte az alperesi vadásztársaságtól. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Ugyan a perbeli káresemény idején - mely 2015. február 24. napja volt - hatályos, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 75/A. § és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:563. § (1) bekezdése ugyan kiemelte a fokozott veszéllyel járó tevékenység köréből a vad által okozott kárt, és ennek megtérítését kifejezetten a vadásztársaságra telepítette, ugyanakkor az bíróság indokolása szerint az indítványozó igénye mégsem alapos, mert az országot kisebb-nagyobb zárt állatkertté tenné, ha a vadásztársaságoknak minden közutat vadvédelmi kerítéssel kellene ellátnia, továbbá az évi 4-6000 vadbaleset eredményeképpen a vadásztársaságok anyagilag teljesen tönkremennének. Továbbá a jogalkotói akarat nem "objektív felelősségi" szankciót telepített a vadászatra jogosultra, hanem a vadmozgás rendellenességének felelősségét, melyre ráhatása lehet, a vad útra rohanása pedig nem minősül rendellenes magatartásnak.
Az indítványozó véleménye szerint a tulajdonjogának és részjogosítványainak korlátozására került sor, mellyel sérült a tulajdonhoz való alapjoga. A tisztességes eljárás követelménye a következetes alkotmánybírósági gyakorlat szerint magában foglalja a hatékony bírói jogvédelem igényét is, e körben az eljáró bíróságok kötelesek a tulajdonhoz való alapjog védelmét biztosítani. .
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú ítélete és a Váci Járásbíróság 2.P.21.128/2016/77. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_35_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_35_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_35_0_2021_inditvany.anonim.pdfIV_35_0_2021_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.