Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01911/2019
Első irat érkezett: 12/02/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi felügyelet, óvadék)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 667. § (1) bekezdése, valamint 669. § (2) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó továbbá kérte - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozóval szemben büntetőeljárás van folyamaban vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmények miatt. Az elsőfokú bíróság elrendelte az indítványozó előzetes letartóztatását, egyúttal helyt adott a gyanúsított védője által előterjesztett óvadék megállapítására irányuló indítványnak, és az óvadék letétele esetére a gyanúsítottal szemben bűnügyi felügyeletet rendelt el. A kerületi bíróság az óvadék összegét 15.000.000, -Ft-ban állapította meg. Az ügyészség fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta további magatartási szabályok előírásával. A legfőbb ügyész a határozatokkal szemben jogorvoslati indítványt terjesztett elő a törvényesség érdekében. A Kúria a sérelmezett ítéletében megállapította, hogy az első- és másodfokú végzések törvénysértőek, hivatkozással arra, hogy amennyiben a kényszerintézkedésről határozó bíróság megállapítja, hogy a bűnügyi felügyeletnek nincsenek meg a feltételei, akkor óvadék kiszabásával ezt nem lehet kiküszöbölni, vagyis ha a bűnügyi felügyelet törvényileg nem alkalmazható, az óvadék nem alkalmas ennek ellensúlyozására.
Az indítványozó álláspontja szerint a terhelt hátrányára - nem ügydöntő végzéssel szemben - benyújtott jogorvoslat a törvényesség érdekében súlyosan sérti a jogbiztonság alkotmányos elvét és a büntetőeljárás szigorú korlátait és feltételeit. A Be. 669. § (2) és (3) bekezdése mely a Kúria határozata vonatkozásában tartalmaz rendelkezéseket, továbbá a Be. 667. § (1) bekezdése, mely kimondja, hogy a legfőbb ügyész a törvényesség érdekében jogorvoslatot jelenthet be a bíróság törvénysértő jogerős ügydöntő határozata és végleges nem ügydöntő végzése ellen, sérti az indítványozónak a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát, továbbá az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt Egyezményben biztosított jogait.
A pártatlanság követelménye azt hivatott elősegíteni, hogy az ítélkező bíróság elfogultságtól mentesen, pártatlanul járjon el, mely jelen ügyben nem történt meg. A Kúria továbbá túllépte a jogegység biztosítására vonatkozó alaptörvényi felhatalmazás kereteit, és elvonta a törvényhozói hatalmi ág jogkörét, mely az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésének és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésének sérelmét eredményezte..
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 667. § (1) bekezdése és 669. § (2) és (3) bekezdése
  Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1911_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1911_3_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1911_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_1911_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .