Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01845/2015
Első irat érkezett: 06/18/2015
.
Az ügy tárgya: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 12. § (1) bek. l) pontjának a "dohánykereskedelem- ellátási tevékenység" szövegrésze, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. tv. egyes rendelkezései, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. tv. egyes rendelkezései, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. tv. egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (dohánykereskedelem-ellátási tevékenység, trafik)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/22/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Sulyok Tamás Dr.
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
01/12/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 12. § (1) bekezdés l) pontjának a "dohánykereskedelem- ellátási tevékenység" szövegrésze, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Trafiktörvény) 2. § (3) bekezdése, 3. § 11., 12. és 13. pontja, 4/A. §-a, II. fejezet 3. címe és az ide vonatkozó 10. §-a, a 29. § szövegéből a "4/A. §-a" szövegrésznek , a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10/D. §-a, a 4. § (1) bekezdésének "továbbá 10/D. §" szövegrésze, a 11. § (1) bekezdésének "vagy a 10/D. §-ban" szövegrésze, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Trafikellátóról szóló tv.) kihirdetett, de még hatályba nem lépett 2. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. § -ból a 15/E. § (2)-(6) bekezdései, a 10-12. §-a, valamint a 19. § utolsó mondata alptörvény-ellenességének megállapítását és - ex tunc hatállyal történő - megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Álláspontjuk szerint a Trafikellátóról szóló törvénnyel beiktatott, 2014. december 24-én hatályba lépett, illetve kihirdetett és sérelmezett rendelkezések folytán a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység állami monopóliumba kerül, annak gyakorlását pedig kizárólagosan a dohány-kiskereskedelmi ellátó folytathatja, aminek következtében vállalkozásaik tevékenysége ex lege ellehetetlenül..
.
Indítványozó:
  Imperial Tobacco Magyarország Kft.
Támadott jogi aktus:
  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 12. § (1) bekezdés l) pontjának a "dohánykereskedelem- ellátási tevékenység" szövegrésze
  a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Trafiktörvény) 2. § (3) bekezdése, 3. § 11., 12. és 13. pontja, 4/A. §-a, II. fejezet 3. címe és az ide vonatkozó 10. §-a, a 29. § szövegéből a "4/A. §-a" szövegrésze
  a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10/D. §-a, a 4. § (1) bekezdésének "továbbá 10/D. §" szövegrésze, a 11. § (1) bekezdésének "vagy a 10/D. §-ban" szövegrésze
  a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Trafikellátóról szóló tv.) kihirdetett, de még hatályba nem lépett 2. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. § -ból a 15/E. § (2)-(6) bekezdései, a 10-12. §-a, valamint a 19. § utolsó mondata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1845_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1845_2_2015_ind_kieg.pdfIV_1845_0_2015_inditvany.pdfIV_1845_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1845_12_2015_allasfoglalas.pdfIV_1845_12_2015_allasfoglalas.pdfIV_1845_6_2015_NFM_allasfoglalas_anonimizált.pdfIV_1845_6_2015_NFM_allasfoglalas_anonimizált.pdf
.
A döntés száma: 3243/2016. (XI. 28.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 11/22/2016
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2016.01.12 9:00:00 1. öttagú tanács
2016.11.08 10:00:00 Teljes ülés
2016.11.22 14:00:00 Teljes ülés

.

.
A döntés szövege (pdf):
3243_2016 AB végzés.pdf3243_2016 AB végzés.pdf
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdésének l) pontja „dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység” szövegrésze, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3. § 11, 12. és 13. pontjai, 4/A. §-a, II. fejezet 3. címe és 10/A. §-a, továbbá a 29. § szövegéből a „4/A. §-a” szövegrész, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/D. §, valamint a 4. § (1) bekezdés „továbbá 10/D. §” szövegrésze, és a 11. § (1) bekezdés „vagy a 10/D. §-ban” szövegrésze, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény 2. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. §-ból a 2012. évi CXXXIV. törvény 15/E. § (2)–(6) bekezdéseit megállapító rendelkezések, a 10–12. §-ok és a 19. § utolsó mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában az eljárást megszünteti.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Három, dohánytermék nagykereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság (a továbbiakban: indítványozók) igazolt jogi képviselőjük útján, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon. A panaszosok indítványukban az alábbi törvényi rendelkezések alaptörvény-ellenességének a megállapítását és kihirdetésükre visszamenőleges hatályú megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól:
  a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdése l) pontjának „dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység” szövegrésze;
  b) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdése, 3. § 11, 12. és 13. pontjai, 4/A. §-a, II. fejezet 3. címe és 10/A. §-a, továbbá a 29. § szövegéből a „4/A. §-a” szövegrész;
  c) a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 10/D. §, valamint a 4. § (1) bekezdés „továbbá 10/D. §” szövegrésze, és a 11. § (1) bekezdés „vagy a 10/D. §-ban” szövegrésze;
  d) a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XCV. törvény 2. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. §-ból az Fdvtv. 15/E. § (2)–(6) bekezdéseit megállapító rendelkezések, a 10–12. §-ok és a 19. § utolsó mondata.
  [2] Az indítványozók a dohánytermék nagykereskedelemre vonatkozó törvényi szabályozás átalakítását, a dohánytermék nagykereskedelem – indítványukban állított – állami monopóliumának bevezetését sérelmezték.
  [3] A panaszosok a támadott törvényi rendelkezéseket több alaptörvényi rendelkezéssel is ellentétesnek ítélték. E körben hivatkoztak az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásban foglalt, az értékteremtő munkára vonatkozó rendelkezésének, a B) cikk (1) bekezdésének (a bizalomvédelem követelményének), az M) cikk (1) és (2) bekezdésének, a XII. cikk (1) bekezdésének, a XIII. cikk (1) bekezdésének és a XV. cikk (2) bekezdésének a sérelmére.
  [4] Az indítványozók a kifogásolt szabályozást ellentétesnek találták továbbá az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 4. cikk (3) bekezdésével, 34. cikkével, 102. cikkével és a 106. cikk (1) bekezdésével, továbbá az ­Európai Unió Bírósága irányadó joggyakorlatával is. Az indítványozók az Emberi Jogok Európai Egyezménye első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. cikkében foglalt rendelkezéssel („a tulajdon védelméhez való joggal”) is ellentétben állónak látták a támadott szabályozást; hivatkoztak az Emberi Jogok Európai Bírósága által a Vékony kontra Magyarország ügyben meghozott döntésre.

  [5] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság eljáró tanácsa elsőként az alkotmányjogi panasz befogadhatóságát vizsgálta. Megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz megfelel a befogadhatóság követelményeinek, ezért azt befogadta. Ezt követően az indítványozók a 2016. szeptember 29-én kelt beadványukban az Ügyrend 67. § (1) bekezdés [helyesen: (2) bekezdés] c) pontja alapján az indítványukat visszavonták.
  [6] Az Alkotmánybíróság az Abtv. 59. §-a értelmében – az ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen, a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti.
  [7] Az Ügyrend 67. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság végzésben megszüntetheti az eljárást a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén, a 67. § (2) bekezdésének c) pontja alapján pedig okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.
  [8] Az Alkotmánybíróság az indítvány visszavonására figyelemmel a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntette.
    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnökhelyettese,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    06/18/2015
    .
    Number of the Decision:
    .
    3243/2016. (XI. 28.)
    Date of the decision:
    .
    11/22/2016
    .
    .