Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00154/2021
Első irat érkezett: 01/28/2021
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 11.K.700.853/2020/11. számú ítélete, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja elleni alkotmányjogi panasz (vezetői engedély kiadása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a valamint 26. § (1) bekezdése alapján - a Győri Törvényszék 11.K.700.853/2020/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó 2019-es sikeres közlekedési ismeretek és forgalmi vizsga, egészségnyújtási ismeretek igazolása, valamint egészségügyi alkalmassági igazolás után kérelmezte a vezetői engedély kiadását, amit az illetékes hatóság elutasított, hivatkozással arra, hogy a Belügyminisztérium arról értesítette, hogy német és olasz vezetői engedélye korábban visszavonásra került. A határozatot postai úton kézbesítették, de sikertelenség miatt hirdetményi úton is közölte a hatóság. A Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (a továbbiakban: KAV) eljárást indított a vizsgák érvénytelenítése iránt, mely következtében a hatóság módosította a határozatot akként, hogy az indítványozónak nem volt érvényes járművezetői vizsgája, így részére a vezetői engedély nem adható ki, melyet másodfokú hatóság helybenhagyott. Ezt követően az indítványozó bírósági felülvizsgálat iránt terjesztett elő kérelmet. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát sérti azt, hogy a hatóság utólag módosította a döntését, és végül a vizsgák hiányára tekintettel utasították el vezetői engedélyt. A B) cikk (1) bekezdése foglalja magában a jogállamiság klauzuláját, mely magába foglalja a visszaható hatály tilalmát is. Az utólagos döntésre és tényekre alapozva meghozott határozat a visszaható hatály tilalmába ütközik. A KAV döntése ellen nincsen helye jogorvoslatnak, így a jogorvoslathoz való alapjogát sértik a rendelkezések és a bírósági döntés. .
.
Támadott jogi aktus:
    a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja
    Győri Törvényszék 11.K.700.853/2020/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_154_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_154_2_2021_indkieg.anonim.pdfIV_154_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_154_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_154_5_2021_amicusInnovMin.anonim.pdfIV_154_5_2021_amicusInnovMin.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.