Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00325/2021
Első irat érkezett: 02/11/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.050/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (követelés behajtása, végrehajtás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.050/2020/11. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.197/2019/9/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó bank előadta, hogy a jelen végrehajtási pert megelőző bírósági eljárásban pernyertes lett, melyet követően a pervesztes fél a jogerősen megítélt összeget nem fizette meg az indítványozó részére. A pervesztes fél vagyona magában foglalta a jelen per alperese részére nyújtott kölcsön visszafizetésére irányuló követelést. Az indítványozó végrehajtási eljárást kezdeményezett alperes ellen. A Fővárosi Törvényszék 19.G.40.069/2016/83. számú ítéletében fizetésre kötelezte alperest, mely döntést a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.197/2019/9/II. számú ítélete megváltoztatott, és a keresetet elutasította. A Kúria Gfv.VII.30.050/2020/11. számú ítélete a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja alapján a bírósági döntés meghozatalának alapjául szolgáló másodfokú eljárásban a jogállamiság és tisztességes eljárás elbírálására döntően kihatott, az, hogy a döntés a perben nem fél és nem résztvevő Magyar Állam által benyújtott iratokon alapult. Továbbá a bírói döntés az indítványozó alkotmányos értelemben vett tulajdonát kártalanítás nélkül vonta el, mindezzel az indítványozó kárára objektív okokkal nem indokolható hátrányos megkülönböztetést alkalmazott. Előadása szerint ezen felül a bírói döntés a Btk. ás a Vht. alaptörvény-ellenes értelmezésén alapul. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Gfv.VII.30.050/2020/11. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.197/2019/9/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_325_0_2021_inditvanyanonim.pdfIV_325_0_2021_inditvanyanonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.