Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01830/2020
Első irat érkezett: 10/27/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.25.420/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; perújítás megengedhetősége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/04/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 38.G.41.499/2019/5. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.35.420/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy közbeszerzési eljárás során hozott Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat elleni indított pert, amely a Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítéletével zárult. Az ítélet ellen - 180 napon belül - perújítást kezdeményezett arra hivatkozva, hogy a Kúria a felülvizsgálati eljárás során a jogerős ítéletet eltérő indokolással tartotta hatályban. A Kúria a felülvizsgálati eljárás során ugyanis - az indítványozó kérelmére - az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte, amely alapján hozott C-300/17. számú ítéletben foglaltakat a felülvizsgálati ítélet indokolása részévé tette. Az indítványozó perújítási perújítási kérelmét a Fővárosi Törvényszék a megengedhetőség körében elutasította arra hivatkozva, hogy a perújítási kérelem benyújtására nyitva álló hat hónapot a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számítani; a bíróság álláspontja szerint az anyagi jogerő a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletével jött létre, és nem a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott ítéletével, ezért a felülvizsgálati döntéssel szemben határidőben benyújtott kérelmet elkésettnek minősítette. A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a perújítás kizárólag olyan határozattal szemben terjeszthető elő, amely a felek közötti jogviszonyt véglegesen eldönti, ezért amennyiben az ügyben felülvizsgálati eljárásra is sor kerül, nem a másodfokú bíróság a végső fórum, hanem a Kúria. Ez alóli kivétel az az eset, amikor a felülvizsgált határozatot a Kúria módosítás nélkül a maga egészében hatályában fenntartja. Minden más esetben a Kúria megállapításait kell végső, anyagi jogerővel rendelkező döntésnek tekinteni, ezért a panaszban sérelmezett esetben álláspontja szerint a perújítás tárgyát a másodfokú ítélet képezte a felülvizsgálati ítélet módosított tartalma (eltérő indokolás) szerint. Azáltal, hogy a perújítási eljárásban a bíróságok a perújítási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül utasították vissza, sérült a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 38.G.41.499/2019/5. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.35.420/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1830_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1830_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.