Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00949/2019
Első irat érkezett: 05/31/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 1.Bpk.1286/2018/6. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az elsőfokú bíróság az indítványozó - elítélt - összbüntetésbe foglalás iránti indítványának részben helyt adott, részben pedig elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a jogállamiság elve, a tisztességes eljáráshoz való joga és a diszkrimináció tilalma, mivel olyan jogszabályt alkalmaztak az indítványozóval szemben, ami a bűncselekmény idején még nem is létezett, és ennek eredményeklnt a rá nézve kedvezőtlenebb, szigorúbb büntetést szabták ki. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 1.Bpk.1286/2018/6. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
II. cikk
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_949_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_949_6_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_949_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_949_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla összbüntetés tárgyában hozott
  támadott végzéseit. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó
  összesen öt, végrehajtandó szabadságvesztés büntetést tartalmazó jogerős ítélet
  összebüntetésbe foglalására tett indítványt, amelyek közül a törvényszék csak
  kettőt foglalt összbüntetésbe, azokat, amelyek a hatályos büntető törvénykönyv
  hatálybalépése után emelkedtek jogerőre. Az ítélet indokolása a korábbi bírói
  gyakorlatra hivatkozott, amely egységes volt abban, hogy amennyiben az
  összbüntetésbe foglalandó alapítéletek közül akár csak egy is az összbüntetésbe
  foglalás szabályait módosító rendelkezés hatálybalépését követően emelkedett
  jogerőre, akkor az új szabályokat kell alkalmazni: nem foglalható
  összbüntetésbe a korábban már összbüntetésbe foglalt büntetés. Jelen esetben az
  összbüntetési indítványban szereplő ítéletek közül három alapítéletben
  kiszabott büntetést korábban már összbüntetésbe foglaltak, így az ítélet
  indokolása szerint nem volt lehetőség azok ismételt összbüntetésbe foglalására.
  Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróságok az
  Alkotmánybíróság által már megsemmisített jogszabály tartalmával egyező bírói
  gyakorlat alapján hozott, egyúttal az Alkotmánybíróság bíróságokra is kötelező
  határozatával összhangban nem álló döntést hoztak, amely így ellentétes az
  Alaptörvénynek a jogbiztonság elvéből fakadó követelményével. Az indítványozó
  összbüntetési kérelme alapján folyt összbüntetési eljárásban az indítványozóra
  nézve hátrányos tartalmú, helyzetét elnehezítő szabályok alkalmazására a
  visszamenőleges hatály tilalmát sértő módon került sor, így az Alkotmánybíróság
  a támadott döntéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.03.23 10:00:00 Teljes ülés
  2021.07.06 10:00:00 Teljes ülés
  2021.03.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  2021.07.20 10:00:00 Teljes ülés

  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_949_2019.pdfSz_IV_949_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 2.Beüf.10.156/2019/3 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (merger of sentences)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .