Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00719/2016
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01061/2016, IV/01062/2016, IV/01063/2016, IV/01064/2016, IV/01065/2016, IV/01066/2016, IV/01067/2016,
.
Első irat érkezett: 04/07/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.254/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.182/2014/24. számú jogerős közbenső ítélete, valamint a Kúria Kfv.II.37.254/2015/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 53. § (4) bekezdésére hivatkozással - kéri a közbenső ítélet, valamint a kúriai ítélet végrehajtásának a felfüggesztését az alkotmánybírósági eljárás befejezéséig.
Az indítványozó - az alkotmányjogi panaszra okot adó bírói eljárás felperese - a kisajátítási per körében a kisajátítási cél jogellenességén alapuló, a tisztességes eljáráshoz való jog, illetve a jogorvoslathoz való jog sérelmét panaszolja. E jog sérelméhez vezet, hogy a bíróságok bizonyítási indítványait elutasították - így az alkalmazott jogszabály közösségi joggal ellentétes voltára való felperesi hivatkozás elutasítását, továbbá döntéseiket nem minden tekintetben indokolták. A nézete szerint jogellenes kisajátítás révén sérült továbbá a tulajdonhoz való joga, valamint az Alaptörvény XV. cikke szerinti törvény előtti egyenlőséghez való joga a kisajátítással érintett és nem érintett tulajdonosok megkülönböztetése révén. .
.
Indítványozó:
  Bakos Bernadett
Támadott jogi aktus:
  a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.182/2014/24. számú jogerős közbenső ítélete, valamint a Kúria Kfv.II.37.254/2015/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_719_3_ind_kieg_anonim.pdfIV_719_3_ind_kieg_anonim.pdfIV_719_0_2016_inditvany_anonim.pdfIV_719_0_2016_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3216/2016. (XI. 14.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 10/24/2016
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2016.10.11 10:00:00 Teljes ülés
  2016.10.24 13:00:00 Teljes ülés
  2016.12.06 10:00:00 Teljes ülés
  2018.11.06 10:00:00 Teljes ülés

  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3216_2016 AB végzés.pdf3216_2016 AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság felhívja a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot a 3.K.27.182/2014/24. sorszámú közbenső ítélete végrehajtásának felfüggesztésére.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az Alkotmánybíróság előtt nyolc indítványozó kezdeményezésére folyamatban van a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: bíróság) 2014. december 3. napján meghozott 3.K.27.182/2014/24. sorszámú jogerős közbenső ítélete, valamint a Kúria mint felülvizsgálati bíróság 2015. december 9. napján meg­ho­zott Kfv.II.37.254/2015/10. sorszámú (helyesen: közbenső) ítélete alaptörvény-ellenességének vizsgálata.
   [2] Az indítványra okot adó ügyben a bíróság időközben meghozott 128. sorszámú ítéletével jogerősen elbírálta a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya kisajátítás tárgyában hozott, ZAB/040/484-15/2014. számú határozat, illetve a 2014. július 19-én kelt ZAB/040/481-12/2014. számú határozat törvényességének felülvizsgálata iránt előterjesztett kereseteket.

   [3] 2. Az indítványozó 2016. október 19-én érkezett beadványában jelezte, hogy a jogerős ítélet következtében a kisajátított ingatlanok lebontása várható, ami végleges és visszafordíthatatlan módon megszünteti a kisajá­tí­tás­kori állapotot.

   [4] 3. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 61. § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság eljárásában kivételesen a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a bíróságot (többek között) akkor, ha az alkotmánybírósági eljárás várható tartamára vagy súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése érdekében ez indokolt, és a bíróság az 53. § (4) bekezdése alapján a döntés végrehajtását nem függesztette fel.
   [5] A jelen esetben kivételesen a bíróságnak a kifogásolt döntés végrehajtásának felfüggesztésére való felhívása indokolt. Ezért az Alkotmánybíróság az Abtv. 61. § (1) bekezdés a) pont első fordulata és b) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

    Dr. Sulyok Tamás s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnökhelyettese
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Czine Ágnes s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Varga Zs. András s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    04/07/2016
    Subject of the case:
    .
    constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Kfv.II.37.254/2015/10 of the Curia (expropriation)
    Number of the Decision:
    .
    3216/2016. (XI. 14.)
    Date of the decision:
    .
    10/24/2016
    .
    .