Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01512/2019
Első irat érkezett: 09/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.301/2018/13. számú ítélete, a Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 394/B. § (2) bekezdése és a 394/I. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elaődta, hogy az illetékes adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le nála, mint egyéni vállalkozónál. Az adóhatóság határozataiban az indítványozó terhére általános forgalmi adó adónemben adókülönbözetet - amely adóhiánynak minősült -, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg. Az indítványozó kezdeményezte a közigazagtási határozatok bírósági felülvizsgálatát. A bíróság az indítványozó keresetének helyt adott és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.
A bíróság az új eljárásban az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az adóhatóság a tényállást nem tárta fel megfelelően, további tanúk meghallgatását elmulasztotta, amely miatt téves megállapításokra jutott. Azzal, hogy a bíróság nem értékelte érdemben az indítványozó által előadottakat, megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében rögzített tisztességes eljáráshoz való jogát és az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében rögzített jogorvoslathoz való jogát.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 394/B. § (2) bekezdés, 394/I. § (1) bekezdés a) pont
  Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.301/2018/13. számú ítélet, Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1512_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1512_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .