Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00065/2021
Első irat érkezett: 01/14/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.662/2019/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése iránti per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.662/2019/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
A fizetési meghagyást követő perben a felperesi pénzintézet a kölcsön visszafizetésére és a késedelmi kamatok megfizetésére irányuló keresetet nyújtott be az indítványozókkal (a per I. és II. rendű alperesei) szemben. Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adott és egyetemlegesen kötelezte az indítványozókat a kölcsön visszafizetésére. Az indítványozók fellebbezése folytán a másodfokú bíróság észlelte, hogy a perbeli szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés a) pontjába ütközés miatt semmis és felhívta a felperes pénzintézetet, hogy az esetleges jogkövetkezmény iránti kérelmét részletesen terjessze elő. A másodfokú eljárás hat éven keresztül elhúzódott, a felperesek keresetüket számos alkalommal módosították. A másodfokú bíróság végül az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és a marasztalási összeget és fizetendő kamat összegét leszállította.
Az indítványozók sérelmezik egyrészről az eljárás elhúzódását, állításuk szerint a másodfokú eljárásban sérült továbbá a fegyveregyenlőség és átláthatóság elve, valamint a bíróság olyan súlyos eljárási hibákat vétett, amelyek a tisztességes eljáráshoz való sérelmét okozták. Azáltal pedig, hogy a másodfokú eljárásban a számos keresetmódosítás által az eljárás lényegében egyfokúvá vált, sérült a jogorvoslathoz fűződő alapjoga is. Pervesztessége pedig tulajdonjoga sérelmét is okozza..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.662/2019/16. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_65_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_65_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 10:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_65_2021.pdfSz_IV_65_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 73.Pf.637.662/2019/16 of the Budapest-Capital Regional Court (action for the repayment of loan)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.