Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01963/2020
Első irat érkezett: 11/23/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VI.39.276/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, igazolási kérelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kpkf.VI.39.276/2020/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 11.Kpkf.670.323/2020/2. számú végzése, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.963/2019/7. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.963/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetlevelét a bíróság a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 29. § (1) bekezdése alapján arra hivatkozással utasította vissza, hogy a Pp. 608. § (1) bekezdése szerint az E-ügyintézési törvény alapján az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett személy minden beadványt csak elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, azonban az indítványozó keresetlevelét papír alapon terjesztette elő. Az indítványozó igazolási kérelmét a Budapest Környéki Közigazgatás és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.963/2019/7. számú végzése elutasította. A másodfokú bíróság a 7. számú végzés elleni fellebbezését visszautasította. A Kúria a másodfokú végzés elleni fellebbezést visszautasította.
Az indítványozó álláspontja szerint tisztességes eljárást sértő a bíróság eljárása. Az elsőfokú bíróság végzése véleménye szerint ellentmondásos, mert az elsőfokú bíróság tudta, hogy az indítványozó elektronikus úton az első fokon eljáró közigazgatási hatósághoz nyújtotta be az igazolási kérelmet és a keresetlevelet, így a közigazgatási szerv általi átvétel napját kellett volna megállapítania és nem azt, hogy hozzá nyújtotta be az indítványozó a fenti iratokat. Nem állapítható meg kétség nélkül, hogy a bíróság az igazolási kérelmet érdemben vizsgálta-e. A másodfokú bíróság a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2019. november 28-29-ei Országos Tanácskozásán elfogadott állásfoglalások közül a 18. számú állásfoglalással ellentétesen, visszamenőlegesen hozta meg döntését egy későbbi 2020. március 4. napján kelt kúriai döntésre hivatkozással. A Kúria a téves jogértelmezéssel elzárta az indítványozót a jogorvoslathoz való alapjogától..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kpkf.VI.39.276/2020/2. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 11.Kpkf.670.323/2020/2. számú végzése, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.963/2019/7. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.27.963/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1963_7_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1963_7_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1963_0_2020_Inditvany.anonim.pdfIV_1963_0_2020_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.