Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01563/2019
Első irat érkezett: 09/27/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/18/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bv.212/2018/16. számú végzése megsemmisítését kérte.
Az indítványozó - fogvatartott - alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet nyújtott be. A bíróság részére kártalanítást állapított meg. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó szerint kevesebb nap után kapott kártalanítást, mint kérte, ezért álláspontja szerint a másdofokú végzés nem felel meg a kártalanítás jogintézményéhez kötődő céloknak. Miután a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezni, így a bírósági döntésében alkalmazott jogértelmezés felveti az alaptörvény-ellenességet, mivel visszahatólagosan alkalmazta a bíróság a Bv. tv.-ben 2017-től hatályos rendelkezéseket..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése
  Fővárosi Törvényszék 21.Bv.212/2018/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (1) bekezdés
I. cikk
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1563_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1563_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1563_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1563_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
  Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
  fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában hozott végzéseit. Az
  eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az alapvető jogokat sértő
  fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő 2019-ben.
  Az elsőfokú bíróság végzésével, amelyet a másodfokú bíróság is helybenhagyott,
  érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kártalanítási kérelmet a fogvatartás
  2013–2015 közötti időszaka tekintetében, arra való hivatkozással, hogy az
  indítványozó számára 2015-ben 30 napot meghaladóan biztosítva voltak a
  jogszabályban előírt fogvatartási körülmények. Ezzel, mivel akkor megszűntek az
  alapjogsértő fogvatartási körülmények, a 2019-ben beadott kérelme nem felelt
  meg a büntetés-végrehajtási törvényben foglalt, utóbb előírt beadási
  határidővel kapcsolatos követelményeknek. Az indítványozó alkotmányjogi
  panaszában kifejtette, hogy az igényérvényesítésre előírt 30 napos törvényi
  jogvesztő határidő (amelyet az alapjogsértő fogvatartási körülmények
  megszűnésétől kell számítani) akkor, amikor egy időre megszűntek az
  alapjogsértő elhelyezési körülményei, még nem volt hatályban, az ezzel
  kapcsolatosan beiktatott átmeneti rendelkezéseket ugyanis 2017. január 1.
  napjától kellett alkalmazni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
  hogy az eljáró bíróságok a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti
  rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva olyan körülményt értékeltek az
  indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem
  ismerhetett, azt teljesíteni nem tudta. Az eljáró bíróságok tehát a vizsgált
  időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével döntöttek
  az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, ami a visszaható
  hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, így az Alkotmánybíróság a támadott
  végzéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.08 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 20.Bpkf.8922/2019/2 of the Budapest-Capital Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .