Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01815/2020
Első irat érkezett: 10/26/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1200/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1200/2020/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportjának 19.Bv.1921/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó 2013.10.10-től 2019.08.06-ig terjedő időszakban szabadságvesztés büntetését töltötte, és a teljes időszak vonatkozásában kártalanítás iránti kérelemmel fordult a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportjához alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt. A bíróság 19.Bv.1921/2020/2. számú végzésében a 2017.12.20-tól 2019.08.06-ig terjedő időszakra vonatkozóan megállapította a kártalanítást, az ezt megelőző időszak vonatkozásában azonban a kérelmet elutasította. Az indítványozó fellebbezése folytán másodfokú bíróságként eljáró Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1200/2020/2. számú végzésében az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó előadta, hogy a Bv. intézetek, melyekben szabadságvesztés büntetését töltötte, nem tartották tiszteletben alapvető jogait. Sérült az emberi méltósághoz való joga azáltal, hogy nem biztosították számára a szükséges életteret, ezen felül túlzsúfoltság is végigkísérte a megjelölt időszakot. Hivatkozott még az embertelen, megalázó bánásmód tilalmának megsértésére, amely a fogvatartása alatt érte. Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok döntéseikkel megsértették továbbá a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát, mert az alkalmazott jogszabályt a hatálybalépése előtti időszakra vonatkozóan nem alkalmazhatták volna, mivel az elvonta az indítványozó kártalanításhoz való jogát. Mindezekre tekintettel az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmánybíróság korábbi határozataira és az EJEB esetjogára hivatkozva alaptörvény-ellenesnek tartott végzések megsemmisítése indokolt..
.
Támadott jogi aktus:
    A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1200/2020/2. számú végzése, a Szegedi Törvényszék Bv. Csoportjának 19.Bv.1921/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1815_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1815_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
Szegedi Törvényszék és a Szegedi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja
fogvatartás körülményei miatti kártalanítás tárgyában hozott végzéseit. Az
eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó az alapvető jogokat sértő
fogvatartási körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő 2019-ben.
Az elsőfokú bíróság végzésével, amelyet a másodfokú bíróság is helybenhagyott,
érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kártalanítási kérelmet a fogvatartás
2013–2017 közötti időszaka tekintetében, arra való hivatkozással, hogy az
indítványozó számára ez idő alatt többször is 30 napot meghaladóan biztosítva
voltak a jogszabályban előírt fogvatartási körülmények. Ezzel, mivel akkor
megszűntek az alapjogsértő fogvatartási körülmények, a 2019-ben beadott kérelme
nem felelt meg a büntetés-végrehajtási törvényben foglalt, utóbb előírt beadási
határidővel kapcsolatos követelményeknek. Az indítványozó alkotmányjogi
panaszában kifejtette, hogy az igényérvényesítésre előírt 30 napos törvényi
jogvesztő határidő (amelyet az alapjogsértő fogvatartási körülmények
megszűnésétől kell számítani) akkor, amikor egy időre megszűntek az
alapjogsértő elhelyezési körülményei, még nem volt hatályban, az ezzel
kapcsolatosan beiktatott átmeneti rendelkezéseket ugyanis 2017. január 1.
napjától kellett alkalmazni. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította,
hogy az eljáró bíróságok a büntetés-végrehajtási törvény átmeneti
rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva olyan körülményt értékeltek az
indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem
ismerhetett, azt teljesíteni nem tudta. Az eljáró bíróságok tehát a vizsgált
időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével döntöttek
az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, ami a visszaható
hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, így az Alkotmánybíróság a támadott
végzéseket megsemmisítette.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.08 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1815_2020.pdfSz_IV_1815_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 1.Bpkf.1200/2020/2 of the Szeged Regional Court (compensation due to detention conditions)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.