Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02088/2020
Első irat érkezett: 12/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megismételt eljárásban eljáró bíróság összetétele)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az alkotmányjogi panasz előzményeként az indítványozó előadja, hogy az ellene mint VI. rendű terhelt ellen folytatott büntetőeljárásban az első fokon eljáró Gyulai Törvényszék egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban eljárva 14.B.374/2013/280. számú ítéletével megállapította bűnösségét. A másodfokon eljáró Szegedi Ítélőtábla Bf.II.420/2016/37. számú ítéletében az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta. A Szegedi Fellebviteli Főügyészség indítványára indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria Bfv.I.302/2017/11. számú végzésével az ítéleteket valamennyi elítélt vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és a Gyulai Törvényszéket új eljárásra utasította, mivel az ügyben első fokon eljáró tanács elnöke az ügy elbírálásának idején nem rendelkezett az Országos Bírósági Hivatal elnökének kijelölésével, ezért a bíróság nem volt törvényesen megalakítva. A megismételt eljárásban első fokon ismét a Gyulai Törvényszék 14.B. tanácsa járt el, az eljáró bíró a korábban eljáró tanács elnöke volt. A fellebbezés folytán eljáró Szegedi Ítélőtábla eljáró tanácsa és annak összetétele szintén megegyezett a korábbi eljárásban másodfokon eljáró tanáccsal.
Az indítványozó alkotmányjogi panaszában a megismételt eljárásban hozott ítéleteket támadja az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának részét képező pártatlanság követelményének sérelmére hivatkozva. Álláspontja szerint nem várható elfogulatlan ítélkezés olyan bírótól, aki az eljárás korábbi szakaszában részt vett, így különösen a hatályon kívül helyezett ítéleteket meghozó bíráktól, akik az alapügyben már értékelték a vádlottak ártatlanságát és bűnösségét megalapozó bizonyítékokat, és ezek alapján az indítványozó bűnösségét állapították meg, következésképpen a megismételt eljárásban az elfogulatlan eljárás és a pártatlanság látszata nem volt igazolható. Hivatkozik arra is, hogy a megismételt eljárásban hozott 14.B.324/2017/113. számú elsőfokú ítélet a korábbi ítélettel nagyfokú szövegazonosságot mutat, és a korábbi ítélet felhasználása a pártatlanság objektív követelményének való megfelelést megkérdőjelezhetővé teszi, összhangban a 3027/2018. (II. 6.) AB határozatban foglaltakkal. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2088_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_2088_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.05.04 9:30:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Bf.II.563/2019/34 of the Szeged Regional Court of Appeal (composition of the court acting in a repeated procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.