Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01599/2017
Első irat érkezett: 08/03/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete, a Budapesti Ügyvédi Kamara 2004.F.109/48. számú határozata és a Magyar Ügyvédi Kamara FF/062/2016. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alktománybíróságtól.
Az indítványozót - perbeli felperest - a BÜK Fegyelmi Tanácsa megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta kétrendbeli szándékos fegyelmi vétség elkövetése miatt. A MÜK Fegyelmi Fellebbviteli Tanácsa helybenhagyta az elsőfokú döntést. Az indítványozó keresetében a kamarai határozatok hatályon kívül helyezését kérte. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint a támadott döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát és a jogorvoslathoz való jogát, mivel az eljáró hatósági és kamarai fegyelmi bizottságok nem rendelkeznek racionális, független és pártatlan eljárást biztósító ügyelosztási renddel, így az ügyekek az elosztásra felhatalmazott tisztségviselők szubjektív, önkényes módon döntik el..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1599_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1599_2_2017_ind_kieg_anonimizált.pdfIV_1599_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_1599_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .