Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00295/2021
Első irat érkezett: 02/09/2021
.
Az ügy tárgya: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi iparűzési adó mértéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/22/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó települési önkormányzat az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, amelyben a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a és 2. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
A támadott jogszabályi rendelkezések a veszélyhelyzetre tekintettel adókedvezményt állapítanak meg egyes vállalkozások számára a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódóan.
Az indítványozó arra hivatkozik, hogy a Korm. rendelet az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazáson túlterjeszkedve megsértette a számára mint helyi önkormányzat számára az Alaptörvény 31. cikk (1) és (3) bekezdésében biztosított autonómiát, valamint a 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában biztosított önkormányzati alapjogokat..
.
Támadott jogi aktus:
    639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről 1. §, 2. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
31. cikk (1) bekezdés
31. cikk (3) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés a) pont
32. cikk (1) bekezdés h) pont
34. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_295_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_295_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 10:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_295_2021.pdfSz_IV_295_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 1 and Section 2 (1) of the Government Decree 639/2020 (XII. 22.) Korm. on certain measure necessary to mitigate the impact of the coronavirus pandemic on the national economy (rate of local business tax)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.