Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00359/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.726/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély visszavonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.III.37.726/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri, a Fővárosi Törvényszék 47.K.702.958/2020/8. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó harmadik ország állampolgára, akinek 2023-ig érvényes tartózkodási engedélyét az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 18. § (1) bekezdés h) pontja alapján visszavonta, mivel - az Alkotmányvédelmi Hivatal tájékoztatása alapján - megállapította, hogy az indítványozó Magyarország területén való tartózkodása sérti a nemzetbiztonságot. Az indítványozó a jogerős határozatot keresettel támadta meg, amelyet a Fővárosi Törvényszék 47.K.702.958/2020/8. számú ítéletével elutasított. A Kúria a támadott Kfv.III.37.726/2020/2. számú végzésével az ítélet elleni felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
Az indítványozó állítása szerint tartózkodási engedélye visszavonására vallása miatt került sor, ezzel összefüggésben az Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésének és XV. cikk (2) bekezdésének sérelmét állítja. Mivel a hatósági határozat az indítványozó álláspontja szerint nem tartalmazza a döntés valódi indokát, továbbá mivel a bíróság a jogsérelmét nem orvosolta, és a Kúria a felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta, az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga megsértésére is hivatkozik..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 47.K.702.958/2020/8. számú ítélete, a Kúria Kfv.III.37.726/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_359_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_359_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.