Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02107/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Miskolci Törvényszék 102.K.700.030/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 102.K.700.030/2020/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy termőföld adásvétele iránt elővásárlási jognyilatkozatot terjesztett elő, melyet az illetékes Agrárkamara nem támogatott. A fölforgalmi ügy perré alakult. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította. Véleménye szerint a bírósági döntések az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz, és (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való alapjogát sértik, ugyanis a per elhúzódott, a bíróság nem volt pártatlan, nem tájékoztatta megfelelőképpen, illetve a döntése ellen jogorvoslattal nem élhetett. A bírósági döntés továbbá a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
    Miskolci Törvényszék 102.K.700.030/2020/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2107_3_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_2107_3_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_2107_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_2107_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2107_2020.pdfSz_IV_2107_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 102.K.700.030/2020/14 of the Miskolc Regional Court (land trade case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.