Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00581/2021
Első irat érkezett: 03/10/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.743/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, NAIH határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.II.37.743/2019/21. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 13.K.700.014/2018/30. számú ítélete, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2017/148/98/H számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását, és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az I. rendű indítványozó vallási tevékenységet végző szervezet, melynek központi szervezete a II. rendű indítványozó. A NAIH hivatalból eljárást indított az indítványozók adatkezelési gyakorlatának vizsgálatára, különös tekintettel a tagokra, hívőkre és harmadik személyekre vonatkozó személyes, különleges adatok kezelésére, illetve a székhelyen végzett videokamerás megfigyelésre vonatkozóan. Az adatvédelmi hatóság NAIH/2017/148/98/H számú határozatában megállapította, hogy az indítványozók jogellenes adatkezelést folytatnak, megtiltotta a jogellenes adatkezelést, és felszólította az indítványozókat, hogy az adatkezelési tájékoztatási gyakorlatukat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően módosítsák. Az adatvédelmi hatóság határozatában 20-20 millió forint adatvédelmi bírság, és eljárási költség megfizetésére is kötelezte az indítványozókat. Az indítványozók a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték. A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a keresetet elutasította.
A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, a NAIH határozat indokolásának egy részét hatályon kívül helyezte, egyebekben a felperesek keresetét elutasította.
Az indítványozók szerint a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog egyaránt sérült, mert sem a hatósági szakban, sem a bírósági szakban nem vették figyelembe a jogalkalmazó fórumok az eljárás elhúzódásából eredő hátrányokat. Álláspontjuk szerint a hatósági és bírósági eljárás során csorbult a bizonyítékok megismeréséhez való joguk, valamint a nyilatkozattételhez és a védekezéshez való joguk. Az indítványozók szerint az adatvédelmi hatóság és az eljáró bíróságok elmulasztották alkalmazni a tisztességes eljáráshoz való jogból fakadó azon alkotmányos követelményt, hogy a közigazgatási szankció kiszabásakor hivatalból mérlegelni kell a határozathozatal időtartamát, az eljárás elhúzódását.
Az indítványozók szerint a Kúria megsértette az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel nem adta érdemi indokát annak, miért mellőzte az indítványozók által kérelmezett előzetes döntéshozatali eljárás megindítását. Kérik, hogy az Alkotmánybíróság maga forduljon előzetes döntéshozatalért az Európai Unió Bíróságához.
Az indítvány szerint a bírósági eljárás során sem a bíróság, sem az indítványozók nem férhettek hozzá a közigazgatási határozat alapját képező vallási iratokhoz, ezáltal sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőség elve, és a közvetlenség elve..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.II.37.743/2019/21. számú ítélete
    a Fővárosi Törvényszék 13.K.700.014/2018/30. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_581_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_581_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.