Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01955/2019
Első irat érkezett: 12/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 46.K.30.825/2017/42. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú adóhatóság ellenőrzést folytatott le az indítványozónál, amely során megállapította, hogy az indítványozó jövedelmének együttes összege és az életvitelére/vagyongyarapodására fordított kiadásai nincsenek arányban, ezért az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. törvény (Art.) 109. § (1) bekezdése szerinti becslés alapján van helye az adó alapja megállapításának. Az adóhatóság adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapítot meg az indítványozó terhére, amely után adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel. Az indítványozó jövedelmét az eljárás során becsléssel állapítota meg, és megállapította azt is, hogy az indítványozó az adóalaptól való eltérést hitelt érdemlően nem tudta igazolni. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta; az indítványozó az adóhatóságok határozatának hatályon kívül helyezése iránt indított bírósági pert arra hivatkozva, hogy a tényállást az adóhatóság nem tárta fel teljeskörűen. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította azzal az indokkal, hogy az indítványozó a bizonyítási kötelezettségének nem tett eleget, a közigazgatási eljárásban feltárt bizonyítékok mérlegeléséből következő állításokat nem tudta megdönteni. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta, a felperes felülvizsgálati kérelmét elutasította.
Az indítványozó állásponjta szerint az eljárás során született ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a bíróságok a bizonyítási indítványait mellőzték, és nem indokolták, hogy a tárgyalásra beidézett és meg nem jelent tanú vallomását helyettesítő írásbeli nyilatkozatot a polgári perrendtartás meliyk rendelkezése teszi lehetővé..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 46.K.30.825/2017/42. számú ítélete, valamint a Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1955_2_2019_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1955_2_2019_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .