Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02099/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítélete és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmt.) 143. § (1) és (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (közvetítői jutalék)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítélete és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmt.) 143. § (1) és (2) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó zártkörűen működő részvénytársaság ingatlan vásárlása céljából két ingatlanközvetítőt bízott meg. Az adásvételi szerződés az indítványozó álláspontja szerint a másodikként megbízott ingatlanközvetítő tevékenységének következtében jött létre, az elsőként megbízott ingatlanközvetítő társaság azonban pert indított az indítványozóval szemben a Pesti Központi Kerületi Bíróságon ingatlanközvetítői jutaléka és kamatai megfizetése érdekében. A bíróság a keresetet elutasította. A felperes fellebbezése folytán másodfokú bíróságként eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Ezt követően a felperes felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, mely Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítéletében a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és az indítványozót kötelezte az ingatlanközvetítői jutalék és kamatai megfizetésére.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria eljárása során megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogának több aspektusát: többek között az indokolt döntéshez való jogát azzal, hogy az indítványozó által hivatkozott kúriai elvi döntés és az ennek alapján kikristályosodott jogértelmezés figyelmen kívül hagyását és azzal ellentétes döntés hozását nem indokolta meg. Megsértette továbbá a tárgyaláshoz való jogát azzal, hogy a felperes még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt előterjesztett kérelme ellenére az ügyben nem tartott tárgyalást, továbbá a pártatlan bírósághoz való jogát, mert álláspontja szerint a tanács által hozott ítélet a tanácselnök korábbi ítélkezési gyakorlatát tükrözi annak megfelelő magyarázata nélkül, holott a bírósági gyakorlat éppen az ellenkező irányba mutat. Az indítványozó álláspontja szerint továbbá Alaptörvénybe ütköznek a Vmt. 143. § (1) és (2) bekezdései azáltal, hogy a veszélyhelyzet elmúltával csak a felek közös kérelmére lehetett volna tárgyalást tartani egy olyan ügyben, amelyben a veszélyhelyzetet megelőző eljárási normák és perbeli nyilatkozatok alapján a Kúriának tárgyalást kellett volna tartania..
.
Támadott jogi aktus:
    A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 143. § (1) és (2) bekezdése
    A Kúria Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2099_0_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2099_0_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_2099_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_2099_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2099_2020.pdfSz_IV_2099_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.20.953/2019/6 of the Curia and Section 143 (1) and (2) of the Act LVIII of 2020 on the transitional rules connected to the termination of the state of danger and the epidemic readiness
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.