Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02049/2020
Első irat érkezett: 12/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.386/2018/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Pfv.V.21.386/2018/13. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az I. rendű indítványozó megbízási díj megfizetése iránti keresetet terjesztett elő, melyet az elsőfokú bíróság elutasított. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság rész-közbenső ítéletét helybenhagyta. A Kúria részítéletével a jogerős részítéletet hatályában fenntartotta. A perben a II. rendű indítványozó mint beavatkozó vett részt.
Az indítványozók szerint a tisztességes eljáráshoz való jogot sérti, hogy a Kúria az 1/2016. (II. 15.) PK vélemény alapján érdemben nem vizsgálta a felülvizsgálati kérelemben előadottakat, holott a Pp. alapján erre lett volna lehetősége (a kérelmeket a tartalmuk szerint kell elbírálni). Nézetük szerint a Kúria önkényesen járt el, nem vette figyelembe a jogszabály célját, amikor a munkaterhe csökkentése érdekében nyilvánvalóan alkalmazandó jogi normát (rPP. 3. § (2) bekezdését és 272. § (3) bekezdését) hagyott figyelmen kívül. Álláspontjuk szerint azzal, hogy az önkényes bírói döntés következtében pervesztesek lettek, és perköltséget kell fizetniük, sérti a tulajdonhoz való jogukat.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.V.21.386/2018/13. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2049_2_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2049_2_2020_ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.