Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01996/2020
Első irat érkezett: 11/27/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 102.K.700.011/2020/11. számú ítélete és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint 41. § (3) bekezdése és a 276/2004. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi korlátozás miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Debreceni Törvényszék 102.K.700.011/2020/11. számú ítélete, és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezevédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztályának HB-03/KTF/01575-31/2019. számú határozata, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (4) bekezdése „ha” és „a termelésszerkezet jelentős mértékű megváltoztatására kényszerül” szövegrésze, valamint 41. § (3) bekezdése, továbbá 72. § (1), (3) bekezdése „tényleges” szövegrésze, valamint a 276/2004. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdés d) pontjának „bekövetkező jelentős mértékű termelésszerkezet-változtatással” és ezen bekezdés záró mondatának „tényleges” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
A felperesi indítványozók szomszédos telkekkel rendelkeznek. Az illetékes nemzeti park igazgatósága kérte az alperesi hatóságot, hogy a telkeken észlelt fokozottan védett erdélyi földikutya jelenléte miatt az ingatlanokon a szükséges korlátozásokat rendelje el. Az alperesi hatóság a sérelmezett határozatában az ingatlanokon gazdálkodási korlátozást rendelt el, mely szerint a területen minden, a talaj megbolygatásával vagy lefedésével járó tevékenység végzése tilos, az ingatlanokat kaszálással, illetve legeltetéssel kell hasznosítani. Az indítványozók fellebbezéssel éltek az elsőfokú hatósági határozat ellen, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal helybenhagyott.
A felperesek kereseti kérelmet terjesztettek elő kártalanítás iránt, egyben a közigazgatási határozat megsemmisítését és az alperes új eljárásra utasítását kérték. A bíróság a felperesek keresetét elutasította.
Az indítványozók álláspontja szerint a döntések és jogszabályi rendelkezések az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való alapjogukat sértette azzal, hogy az építési telkek több mint százmillió forintot meghaladó forgalmi értéke ennek kevesebb mint felére csökkent. Álláspontjuk szerint az Alaptörvényben nincsen olyan alapjog, alkotmányos érték, amely a tulajdonhoz való jog korlátozását a kártalanítás teljes kizárásával tenné lehetővé. Az érintett terület a gazdálkodási korlátozás miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan lett. Az ítélet továbbá sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdését, mivel önkényesen különbséget tesz az ingatlanok tulajdonosai között a kártalanítás feltételeinek szempontjából aszerint, hogy a tulajdonuk védett vagy védett természeti területen kívülre esik, ugyanis a védett természeti területen elrendelt korlátozás illetve tilalom esetén a termelésszerkezet jelentős megváltoztatása nélkül lehetségesnek tartja a kártalanítást, a védett természeti területen kívüli területre vonatkozóan csak akkor, ha az elrendelés miatt a tulajdonos jelentős mértékű termelésszerkezet-változtatásra kényszerül..
.
Támadott jogi aktus:
    a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint 41. § (3) bekezdése
    276/2004. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdés d) pontja

    Debreceni Törvényszék 102.K.700.011/2020/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1996_0_2020_Inditvany.anonim.pdfIV_1996_0_2020_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.