Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02006/2020
Első irat érkezett: 12/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27.§ alapján - a Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.
Az indítványozókkal szemben büntetőeljárás volt folyamatban költségvetési csalás bűntettének kísérlete, valamint hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt, mely bűncselekményekben a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítéletével két indítványozót bűnösnek talált. A másodfokú bíróságként eljáró Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a két bűnösnek talált indítványozó esetében súlyosította, a harmadik indítványozót pedig bűnösnek találta. A harmadfokú bíróságként eljáró Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítéletével az ítélőtábla ítéletét enyhítette, azonban az indítványozókat a vádak alól nem mentette fel..
Az indítványozók álláspontja szerint a nyomozati szakaszban a nyomozó hatóságok számos ponton megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogaikat, többek között például azzal, hogy kirendelt védőiket későn értesítették a kihallgatásról, így a védők azon nem jelenhettek meg, a nyomozó hatóság iratismertetés nélkül fejezte be a nyomozást, illetve két indítványozó részére ugyanazt a védőt rendelték ki. Az indítványozók álláspontja szerint az eljáró bíróságok nem értékelték a nyomozás tisztességtelenségét a bírósági eljárás során, holott tisztességtelen nyomozásra nem lehet ítéletet alapítani, ezért az eljáró bíróságok is megsértették a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogaikat..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.160/2018/24. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 25.B.1054/2015/98. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2006_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_2006_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.