Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01718/2020
Első irat érkezett: 10/12/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; adócsalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 17.B.376/2018/379. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen az adóhatóság nyomozást rendelt el adó- és társadalombiztosítási csalás alapos gyanúja miatt. Az indítványozó által is többször kifogásolt, elhúzódó vádemelést követően az elsőfokú bíróság az indítványozót bűnösnek találta és házi őrizetét rendelte el. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, az indítványozóval szembeni kényszerintézkedést fenntartotta. A kényszerintézkedés fenntartása ellen az indítványozó fellebbezett, amely folytán a Kúria a házi őrizetet megszüntette. Az eljárás során az indítványozó több alkalommal sérelmezte az eljárás elhúzódását, kért iratbetekintést, illetve terjesztett elő kizárási, kijavítási kérelmeket. A Debreceni Törvényszék végül az indítványban sérelmezett elsőfokú döntésével az indítványozót bűnösnek találta társtettesként és folytatólagosan elkövetett csalás, pénzmosás közokirat-hamisítás és költségvetési csalás bűntettében és magánokirat hamisítás vétségében, és 5 év szabadságvesztésre ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet az indítványozó vonatkozásában a minősítés tekintetében megváltoztatta, a kiszabott büntetési tételeken nem változtatott.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás elhúzódása a határidők túllépése okán, az ügyelosztási rendtől eltérő bírák kijelölése, az eljáró bíró elfogultságának gyanúja, az iratbetekintési jog korlátozása a tisztességes bírósági eljáráshoz, a jogorvoslathoz való joga, valamint az ártatlanság vélelmének követelménye sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Debreceni Törvényszék 17.B.376/2018/379. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1718_5_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_1718_5_2020_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.