Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01622/2020
Első irat érkezett: 09/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.X.10.021/2020/8. számú részítélete és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 20. § (2)-(4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Mfv.X.10.021/2020/8. számú részítélete, a Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.360/2019/17. számú részítélete és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.M.305/2017/75. számú részítélete, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) 20. § (2)-(4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, és a jogszabály alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó főiskolai tanár - mint felperes - közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése valamint túlmunkadíj és a közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban keletkezett okiratok érvénytelenségének megállapítása iránt keresetet terjesztett elő az alperesi egyetem ellen. Az elsőfokú bíróság részítéletében a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, valamint a kollégiumi éjszakai felügyeletért járó juttatatás tárgyában előterjesztett keresetet elutasította, melyet a másodfokú bíróság részítélete a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei körében részben megváltoztatott. Az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette, illetve a kollégiumi éjszakai felügyeletért járó juttatás tekintetében a részítéletet helybenhagyta. A Kúria részítélete a másodfokú részítéletet a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogát sértik a támadott bírósági döntések és jogszabályi rendelkezés, ugyanis az ítélet a bíróságok hibás jogértelmezésén, téves tényálláson alapult, az indítványozó bizonyítási indítványainak nem adtak helyt. A bíróságok megfosztották a pártatlan-független bíróság előtti eljárástól és jogorvoslathoz való alapjogától. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 20. § (2)-(4) bekezdése
    Kúria Mfv.X.10.021/2020/8. számú részítélete, a Gyulai Törvényszék 9.Mf.25.360/2019/17. számú részítélete és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.M.305/2017/75. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1622_4_2020_indegys. anonim.pdfIV_1622_4_2020_indegys. anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1622_2020.pdfSz_IV_1622_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the partial judgement No. Mfv.X.10.021/2020/8 of the Curia and against Section 20 (2) to (4) of the Act I of 2012 on the Labour Code (unlawful termination of public employment relationship)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.