Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02078/2020
Első irat érkezett: 12/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.VI.39.029/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, NAIH határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kf.VI.39.029/2020/14. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 103.K.700.137/2019/49. számú ítélete, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2018/21/34/H számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását, és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az I. rendű indítványozó vallási tevékenységet végző szervezet, melynek egyik szervezeti egysége a II. rendű indítványozó. Az indítványozók a tagokra, hívőkre, munkatársakra és harmadik személyekre vonatkozó személyes, különleges adatokat készletező módon kezelt és továbbított külföldre. A NAIH hivatalból eljárást indított az indítványozók adatkezelési és adatfeldolgozási gyakorlatának vizsgálatára, különös tekintettel a különleges adatok kezelésére, és NAIH/2018/21/34/H számú határozatában megállapította, hogy az indítványozók jogellenes adatkezelést folytatnak, felszólította az indítványozókat, hogy a jogszerű adatkezelés feltételeit 30 napon belül teremtsék meg, továbbá 12-12 millió forint adatvédelmi bírság, és eljárási költség megfizetésére kötelezte az indítványozókat. Az indítványozók a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték. A Fővárosi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet - kisebb korrekcióval - hatályában fenntartotta.
Az indítványozók szerint a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog és a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog egyaránt sérült, mert sem a hatósági szakban, sem a bírósági szakban nem vették figyelembe a jogalkalmazó fórumok az eljárás elhúzódásából eredő hátrányokat. Álláspontjuk szerint a hatósági és bírósági eljárás során csorbult a bizonyítékok megismeréséhez való joguk, valamint a nyilatkozattételhez és a védekezéshez való joguk. Az indítványozók szerint az ügyben a hatóság túlzott mértékű szankciót alkalmazott, az eljárás elhúzódását mint szempontot nem vette figyelembe a szankció mértékének megállapításakor. Nézetük szerint a hatóság és az eljáró bíróságok elmulasztották alkalmazni a tisztességes eljáráshoz való jogból fakadó azon alkotmányos követelményt, hogy az eljáró közigazgatási hatóság a közigazgatási szankció kiszabásakor hivatalból mérlegelje a határozathozatal időtartamát.
Az indítványozók szerint a Kúria megsértette az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel nem adta érdemi indokát annak, miért mellőzte az indítványozók által kérelmezett előzetes döntéshozatali eljárás megindítását. Kérik, hogy az Alkotmánybíróság maga forduljon előzetes döntéshozatalért az Európai Unió Bíróságához.
Az indítvány szerint a bírósági eljárás során sem a bíróság, sem az indítványozók nem férhettek hozzá a közigazgatási határozat alapját képező vallási iratokhoz, ezáltal sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőség elve, és a közvetlenség elve..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 103.K.700.137/2019/49. számú ítélete
    Kúria Kf.VI.39.029/2020/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2078_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_2078_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.01 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2078_2020.pdfSz_IV_2078_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Kf.VI.39.029/2020/14 of the Curia (data protection case, review of the NAIH’s (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) decision)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.