Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01858/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00757/2016,
.
Első irat érkezett: 11/11/2016
.
Az ügy tárgya: A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz (elektronikus cigaretta kiskereskedelme és távértékesítésének tilalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/20/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdtv.) 1. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése , valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (Ndtv.) 7/F. §-a, 7/E. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
A támadott rendelkezések 2016. május 20. napjától az elektronikus cigaretták, az utántöltő flakonok és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök kiskereskedelmét kizárólagosan a korlátozott számú, már kiosztott dohánytermék-kiskereskedelmi koncessziók jogosultjai által üzemeltetett dohánybolt hálózatba csatornázta, anélkül, hogy az érintett termékek kiskereskedelmi értékesítését korábban végző vállalkozások számára új koncessziók kiírásával lehetőséget biztosított volna tevékenységük továbbfolytatására. Az indítványozó álláspontja szerint az Fdtv. támadott rendelkezései az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozáshoz való jogot és az ezt erősítő M) cikk (1) bekezdésében írt alkotmányos alapelv sérelmét eredményezi azáltal, hogy az indítványozó vállalkozáshoz való alapjogának lényeges tartalmát, illetve a vállalkozás alapjogának az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését sértő, szükségtelen és aránytalan korlátozását valósítja meg.
Az indítványozó álláspontja szerint az elektronikus cigaretta ész utántöltő flakon távértékesítésének tilalmát kimondó Ndtv. 7/F. §-a az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozáshoz való jogot és az ezt erősítő M) cikk (1) bekezdésében írt alkotmányos alapelv sérelmét eredményezi azáltal, hogy az indítványozó vállalkozáshoz való alapjogának az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését sértő, szükségtelen és aránytalan korlátozását valósítja meg.
Az indítványozó kifejti továbbá, hogy a támadott rendelkezések az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogának szükségtelen és aránytalan korlátozását is eredményezik.
Előadja, hogy nézete szerint az Ndtv. 7/E. §-a az elektronikus cigarettára vonatkozó kereskedelmi kommunikáció teljes tilalmát eredményezi, ezáltal sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdéséből eredő kereskedelmi szólásszabadságot, és annak eredményeképpen a XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz való jogot.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 1. § (1) bekezdés 11. § (1) bekezdés
    a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7/F. § 7/E. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1858_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_1858_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1858_4_2016_NFM_EMMI_amicus_curiae.pdfIV_1858_4_2016_NFM_EMMI_amicus_curiae.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.06.12 16:00:00 3. öttagú tanács
2017.06.20 10:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.