Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02131/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01540/2017,
.
Első irat érkezett: 11/23/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.854/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/04/2017
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/05/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.854/2017/2. számú végzése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 143. § (1) bekezdésének utolsó mondata, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Posta tv.) 40. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben az adóhatóság általános forgalmi adó adónemben új eljárás keretében bevallások utólagos vizsgálatára irányuló pénzösszeg kiutalása előtti ellenőrzést folytatott le. Az indítványozó a 2413075840. számú elsőfokú határozat ellen fellebbezést terjesztett elő, amelyet az elsőfokú adóhatóság, annak elkésettségére tekintettel, a 2147319183. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasított. Az indítványozó a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet terjesztett elő, amelyet az elsőfokú adóhatóság végzésével elutasított. A másodfokú adóhatóság a döntést helybnehagyta. Az indítványozó a fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül elutasító elsőfokú végzés ellen szintén fellebbezést nyújtott be. Az adóhatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A másodfokú végzés ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, kérelmét a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 143. § (1) bekezdésére hivatkozással.
Az Art. 143. § (1) bekezdésének első mondata szerint az adóhatóság másodfokú jogerős határozata ellen - jogszabálysértés esetén - lehetőség van bírósági felülvizsgálatra, a rendelkezés második mondata azonban az adóhatóság másodfokú végzésével szemben a bírósági felülvizsgálatot kizárja. Nézete szerint a végzés tartalmilag az adóügy érdemét érinti, és különösen a jogorvoslathoz való alapjoga gyakorlása szempontjából érdemi határozatnak minősül, amelyet a bíróságnak érdemben kellett volna vizsgálnia. Az érdemi bírósági vizsgálat elmaradásával sérült a tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz fűződő alapjoga.
Továbbá, véleménye szerint az Art. 143. § (1) bekezdésének utolsó mondata alaptörvény-ellenes, mert általános megfogalmazása miatt nem csupán az eljárási kérdéseket érintő, hanem az alapjogokat korlátozó adóhatósági végzések elől is elveszi a jogorvoslati lehetőséget.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 143. § (1) bekezdés utolsó mondata
  a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 40. § (11) bekezdése

  Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.854/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés b) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2131_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2131_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2131_7_2017_IM_állásfoglalás_anonim.pdfIV_2131_7_2017_IM_állásfoglalás_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.06.05 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
constitutional complaint against the ruling No. 38.Kpk.45.854/2017/2 of the Budapest-Capital Administrative and Labour Court (judicial review of the tax authority's ruling)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.