Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00123/2023
Első irat érkezett: 01/17/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.V.30.433/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj, felülvizsgálat engedélyezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - a tartalmában az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.V.30.433/2022/2. végzése, a Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.008/2022/7. számú ítélete és a Debreceni Járásbíróság 6.G.40.028./2020/31. számú ítélete alaptörvény- ellenessége megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az alkotmányjogi panasz alapját képező ügy felperese (a továbbiakban: indítványozó) fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárást kezdeményezett, az alperes és a közte pályázati anyag elkészítése tárgyában létrejött megbízással összefüggésben, megbízási díj követelés érvényesítése érdekében. Az alperes ellentmondása folytán perré alakult eljárásban az elsőfokú bíróság elutasította az indítványozó keresetét; az indítványozó fellebbezése nyomán a másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú döntést. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges mértékben, a perrendtartás szabályainak megfelelően, okszerűen, a per adataival alátámasztottan mérlegelte, így az megállapított tényállás és az abból levont jogi következtetések is megalapozottak voltak. Az indítványozó felülvizsgálati kérelme alapján a Kúria megállapította, hogy az ügyben - a Pp. 408. § (2) bekezdésére tekintettel, miszerint nincs helye felülvizsgálatnak vagyonjogi perben, ha az elsőfokú bíróság határozatát a másodfokú bíróság azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utaltatással hagyta helyben - kizárt a felülvizsgálat; mivel az indítványozó a Pp. 412. § (2) bekezdése alapján nem terjesztett elő felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet, ezért a Pp. 415. § (1) bekezdése alapján a felülvizsgálati kérelmet visszautasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a contra legem jogalkalmazás folytán sérült a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Járásbíróság 6.G.40.028./2020/31. számú ítélete, Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.008/2022/7. számú ítélete, Kúria Gfv.V.30.433/2022/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_123_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_123_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.