Hungarian
Ügyszám:
.
III/01275/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01273/2014,
.
Első irat érkezett: 07/10/2014
.
Az ügy tárgya: a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni bírói indítvány (felszámolói névjegyzékbe kerülés feltételei, eljárás)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/23/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. (1)-(2) bekezdései, a (4)-(5) bekezdései, a (6) bekezdés d), illetve dc)-di) pontjai, a (8) bekezdés a)-d) pontjai, a (8a) bekezdése, a (12) és (16) bekezdései, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 3. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatályú megsemmisítését, valamint a konkrét ügyben, illetve általános alkalmazási tilalom kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól. Az indítványozó bíró - az Abtv. 32. § (2) bekezdése alapján - kéri a támadott rendelkezések nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását is.
A Korm. rendelet támadott rendelkezései a felszámolók névjegyzékének felállításával, a névjegyzékbe kerülés feltételeivel, valamint az erre vonatkozó eljárással összefüggésben állapítanak meg rendelkezéseket.
Az indítványozó bíró álláspontja szerint a rendelkezések nem felelnek meg a fair eljárás követelményeinek, érdemi jogorvoslati lehetőséget nem tartalmaznak, nem határozzák meg pontosan az érintett hatóságok feladat- és hatásköreit, nem felelnek meg a normavilágosság követelményének, az érintett piaci szereplőknek nem biztosítanak egyenlő feltételeket, ellentétesek a 2009. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseivel, ezért sértik az Alaptörvény B) és M) cikkeit, a XII. cikk (1) bekezdését, a XIII. cikk (1) bekezdését, a XV. cikk (1) és (2) bekezdéseit, a XXIV. cikk (1) bekezdését, a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdését, a 15. cikk (4) bekezdését, valamint a 25. cikk (2) bekezdés b) pontját..
.
Támadott jogi aktus:
    114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a felszámolók névjegyzékéről 3. § (1) bekezdés 3. § (2) bekezdés 3. § (4) bekezdés 3. § (5) bekezdés 3. § (6) bekezdés d) pont 3. § (6) bekezdés dc) pont 3. § (6) bekezdés dd) pont 3. § (6) bekezdés de) pont 3. § (6) bekezdés df) pont 3. § (6) bekezdés dg) pont 3. § (6) bekezdés dh) pont 3. § (6) bekezdés di) pont 3. § (8) bekezdés a) pont 3. § (8) bekezdés b) pont 3. § (8) bekezdés c) pont 3. § (8) bekezdés d) pont 3. § (8a) bekezdés 3. § (12) bekezdés 3. § (16) bekezdés 5. § (2) bekezdés 3. számú melléklet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
25. cikk (2) bekezdés b) pont
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1275_0_2014_inditvany_anonim.pdfIII_1275_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
melleklet_fnj sz 114_2006 V12 kormrendelet.pdfmelleklet_fnj sz 114_2006 V12 kormrendelet.pdflevel_fnj sz 114_2006 V12kormrendelet.pdflevel_fnj sz 114_2006 V12kormrendelet.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.