Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01252/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00046/2016,
.
Első irat érkezett: 06/29/2016
.
Az ügy tárgya: a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. §-a, 6. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH és ÉRB károsultak kárrendezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/05/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény (törvény) 1. §-a, 6. § (3) bekezdése és 16. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és ex tunc hatállyal történő megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó továbbá azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy az Alaptörvény 24. cikk (4) bekezdését alkalmazza a törvénynek a beadvánnyal nem érintett rendelkezései vonatkozásában, mert álláspontja szerint a törvény összes lényeges szabálya, illetve annak egésze alaptörvény-ellenes.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogalkotó törvény 1. § - a alapján kizárólag a károsultaknak egy speciális, egyedi csoportjára korlátozta a törvény hatályát, ami sérti az Alaptörvény XV. cikkében foglalt diszkrimináció tilalmat és az egyenlő bánásmódhoz való jogot, valamint a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes gazdasági versenyt és a vállalkozás szabadságát.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény 6. §-ának (2) bekezdése rögzíti, hogy a törvény szerinti kárrendezés, amelynek mértéke a törvény 16. §-ának (3) bekezdése szerint elérheti a 30 millió forint értékhatárt, nem érinti a Tpt. 213. §-a szerinti BEVA által teljesítendő kártalanításra vonatkozó igényérvényesítést. Álláspontja szerint ebből következően a törvény 1. § - a által közvetetten, önkényesen kiemelt károsultaknak a BEVA által biztosított kártalanítást sokszorosan meghaladó támogatást, a törvény megnevezésében kárrendezést biztosít. Az indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések ezért sértik az Alaptörvény XV. cikkében foglalt diszkrimináció tilalmat és az egyenlő bánásmódhoz való jogot, valamint a tulajdonhoz való jogot, a tisztességes gazdasági versenyt és a vállalkozás szabadságát.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény 1. §-a, 6. § (3) bekezdés,16. § (3) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIV. cikk (1) bekezdés
XIV. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1252_0_2016_inditvany.pdfIV_1252_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.