Hungarian
Ügyszám:
.
III/01200/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01181/2012,
.
Első irat érkezett: 11/02/2011
.
Az ügy tárgya: a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény tárgyában előterjesztett bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás) 2013. március 31-ig
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az előtte folyamatban lévő per tárgyalásának felfüggesztése mellett fordult az Alkotmánybírósághoz a 2006. őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1.-2. §-ai visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését kérve.
Az indítványozó szerint a Tv. sérti a jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményét azzal, hogy alkotmányos indok nélkül, a célhoz képest aránytalan sérelmet okozva áttöri a jogerő intézményét. A jogalkotó emellett nem adott egyértelmű iránymutatást arra vonatkozóan, hogyan kell értelmezni a "tömegoszlatáshoz kapcsolódóan elkövetett" fogalmat, amely sérti a normavilágosság elvét. Önkényes értelmezést tesz lehetővé, hogy a rendőri jelentések és tanúvallomások képezik "az elítélés vagy a megállapítás alapját", valamint meghatározatlanok a méltányossági jogkör keretei is. Kifogásolja továbbá, hogy a jogalkotó úgy kötelezi a bíróságot a semmisségi eljárás lefolytatására, hogy annak eljárási szabályait egyáltalán nem határozza meg, amely szintén nem felel meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének. Az indítványozó bíró szerint az, hogy a bíróságoknak a büntetőjogi főkérdésről kizárólag az ügyben korábban felhasznált bizonyítékok típusa alapján kell döntenie, kiüresíti a bírói mérlegelés és a bizonyítékok szabad értékelésének jogát, amely a bírói függetlenség sérelmét eredményezi. Véleménye szerint az a törvényi vélelem, hogy a rendőrtanúk egyes ügyekben hamis vallomást tettek, ellentétes a bíróság előtti egyenlőség elvével is. .
.
Támadott jogi aktus:
    a 2006 őszi tömegoszlatásokkal összefüggő elítélések orvoslásáró szóló 2011. évi XVI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
C. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.