Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00424/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02398/2014,
.
Első irat érkezett: 01/29/2015
.
Az ügy tárgya: az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvéynek megalkotásártól, illetve módosítsááról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (7) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (késedelmi kamat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/26/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (7) bekezdésének első mondata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
Az indítványozók olyan magánszemélyek, akik jogosultak a 98%-os különadóval sújtott bevételüknek a törvényben meghatározott mértékét visszaigényelni. Az indítványozók szerint azonban az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt tulajdonhoz való jogukat, ezen belül a tulajdoni várományhoz való jogot indokolatlan mértékben korlátozza, hogy a visszaigényléssel kapcsolatban - a támadott törvényi rendelkezés értelmében - késedelmi kamatra nem jogosultak. Álláspontjuk szerint a szabályozás kapcsán sérül az Alaptörvény XV. cikkében foglalt diszkrimináció tilalma, mert ésszerű indok nélkül tesz megkülönböztetést az adó visszafizetésére jogosultak között. Kifejtik továbbá, hogy a késedelmi kamat kifizetésének megtiltása törvényi szinten az indítványozók emberi méltósághoz való jogát is sérti.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  az egyes gazdasági és pénzügyi törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/D. § (7) bekezdés első mondata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XIII. cikk
XV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_424_0_2015_inditvany.pdfIV_424_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .