Ügyszám: IV/00571/2017
.
Első irat érkezett: 02/17/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.22.029/2015/12. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (elbirtoklási idő)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.I.22.029/2015/12. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat - perbeli alperes - tulajdonában álló ingatlant a perbeli felperesek elkerítették és sajátjukként használták 1988-tól. Az indítványozó 2014-ben tájékoztatta a felpereseket, hogy a per tárgyát képező ingatlanon építési munkálatokat tervez. A helyszíni szemlén azt tapasztalta, hogy az ingatlant a felperesek sajátjukként használják, így felszólította őket az eredeti állapot helyreállítására. A perbeli felperesek keresetükben kérték megállapítani, hogy a perbeli ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján megszerezték. Az elsőfokú bíróság a perbeli felperesek tulajdonjogát elismerte és elrendelte az indítványozó tulajdonjogának törlétést. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a felperesek keresetét elutasította. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria a törvényi feltételek hiánya ellenére fosztotta meg a tulajdonjogától, a Kúria a jogszabályok szövegét nem azok céljával összhangban értelmezte, valamint sérült a tulajdonhoz való joga is..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.22.029/2015/12. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (4) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk
32. cikk (6) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_571_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_571_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..