Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02233/2022
Első irat érkezett: 10/03/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.948/2021/3. számú ítélete elleni alktmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 5.P.20.710/2020/23. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.109/2021/6. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.948/2021/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az egyik indítványozó keresetet nyújtott be az alperes ellen, melyben - az alperes képviseletében eljárva a nyertes perei után - ügyvédi munkadíj megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közöttük fennállt megbízási szerződés alapján. A másik indítványozó a felperes pernyertessége érdekében a perbe beavatkozott. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint az ítéletek sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bizonyítékok önkéntes mérlegelése önkényes bírói döntéshez vezetett. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának, illetve a törvény előtti egyenlőség követelményének megsértését abban látják, hogy a bíróság által elévültnek minősített, de elévüléssel valójában nem érintett indítványozói követelés nem juthatott igazságra. Álláspontjuk szerint a Kúria ítélete a felülvizsgálati kérelemben előadott indokok - nem helytálló értelmezés következtében történő - figyelmen kívül hagyása sértette a jogorvoslathoz való jogot. Előadásuk szerint a Kúria indokolás nélküli megállapításokat tett, ami a tisztességes eljáráshoz való jog részének tekintett indokolási kötelezettség megsértését jelenti. Nézetük szerint az ítéletek sértik az I. rendű indítványozó tulajdonhoz való jogát, mert annak következtében nem jutott hozzá az ügyvédi tevékenységgel megszerzett tulajdonához..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.I.20.948/2021/3. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.109/2021/6. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 5.P.20.710/2020/23. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2233_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2233_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2233_2022.pdfSz_IV_2233_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.I.20.948/2021/3 of the Curia (payment of commission)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .