Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00404/2019
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00341/2019,
.
Első irat érkezett: 03/06/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/03/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók egy légiközlekedési társaság (adós) hitelezői. Az indítványozók, valamint az adós gazdasági társaság közötti jogvita lényege, hogy fennáll-e a Magyar Állam felelőssége az adós vagyona által nem fedezett hitelezői igények kielégítéséért. Az indítványozók a bírósági eljárásokban, a bíróság által is elfogadottan igazolták, hogy az állam tartósan hátrányos üzletpolitikát folytatott. Ezt szakértői vélemények, az Állami Számvevőszék vizsgálata, parlamenti vizsgálóbizottsági jelentés is alátámasztotta. Az ügyben eljáró első,- és másodfokú bíróság megállapította a Magyar Állam felelősségét. Ezt követően a Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felülvizsgálattal élt a Kúriához. A Kúria döntése az első-, és másodfokú bíróság döntésével ellentétes álláspontra helyezkedett, ezáltal az indítványozók az - álláspontjuk szerint - jogos igényükhöz nem juthatnak hozzá. Az indítványozók véleménye szerint a kúriai döntés felülírta a polgári perrendtartásnak a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó szabályait, továbbá mérlegeléssel állapította meg a tényállást, illetőleg mérlegeléssel hozta meg a döntését. Az indítványozók előadták, hogy a Kúria a határozatát felülmérlegeléssel állapította meg, annak ellenére, hogy a polgári perrendtartásról szóló törvény erre nem ad lehetőséget.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria döntése az állam felelősségének - a jogerős döntésben egyértelműen igazolt és bizonyított tényeket figyelmen kívül hagyva - érvényesítését ellehetetleníti, ezáltal következményében a hitelezők jogos vagyoni igényeinek érvényesítését megakadályozza. Ezáltal a Kúria döntése következtében - az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljárás feltételeinek sérelme okán - sérül a hitelezők jogos várománya, az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga. A hitelezői igények kielégítésétre ugyanis igen alacsony százalékban került sor..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_404_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_404_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .