Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01701/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01697/2013,
.
Első irat érkezett: 10/09/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúria Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyjog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/13/2014
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/24/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálat iránti perben hozott Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a Kúria az ítéletben olyan jogi minősítést fogalmazott meg az indítványozó magatartásával kapcsolatban, melyet a GVH határozata nem tartalmazott, és az indítványozónak nem volt lehetősége ezzel kapcsolatban észrevételt tenni. Nézete szerint a Tpvt. 78. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb bírságmaximum alkalmazása sérti a XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt nullum poena sine lege elvet. Fentiek következtében az ítélet sérti továbbá az indítványozó tulajdonhoz való jogát is. Kifejti, hogy a GVH részéről ugyanazok a személyek állapították meg a versenyjogi jogsértést az előzetes álláspontban, mint akik a GVH határozatát aláírták, ez pedig sérti a függetlenség és pártatlanság követelményét, valamint az ártatlanság vélelmét. Az indítványozó a helyszíni kutatás lefolytatásával és a bírságösszeggel kapcsolatban hivatkozik továbbá a Római Egyezmény 6. és 8. cikkében foglaltak sérelmére..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.III.37.690/2013/29. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (5) bekezdés
XXVIII. cikk (6) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1701_5_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1701_5_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1701_0_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1701_0_2014_ind_kieg_anonim.pdfIV_1701_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1701_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2014.11.24 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .