Hungarian
Ügyszám:
.
III/00401/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00400/2014,
.
Első irat érkezett: 02/28/2014
.
Az ügy tárgya: a 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdésével összefüggő alkotmányjogi panasz (jogellenes jogviszony megszüntetés jogkövetkezményei)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/11/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a folyamatban lévő bírósági ügyben való alkalmazhatóságának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A támadott jogszabályi rendelkezés értelmében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 193. és 194. §-át - a támadott rendelkezés hatálybalépésekor - folyamatban lévő perekben is alkalmazni kell.
Az indítványozó bíró szerint a támadott rendelkezésvisszaható hatályú jogalkotást valósít meg, ezzel - jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése mellett - sérti a jogállamiság elvét, továbbá az Alaptörvény R) cikk (1) és (2) bekezdésében, továbbá a T) cikk (3) bekezdésében foglaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 3. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_401_0_2014_inditvany.pdfIII_401_0_2014_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .